Ygs 2018 TYT konuları ve soru dağılımı

Ygs -2018 TYT konuları ve soru dağılımı

Ygs-TYT konuları ve soru dağılımı : ÖSYM (Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi),YGS’de (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) aşağıdaki derslerden toplam 160 soru sormaktadır.Not:2018 TYT soruları toplam 120 adet olacaktır.Bu derslere ait ; YGS – TYT Türkçe dersi konuları ve soru dağılımı,YGS -TYT Matematik dersi konuları ve soru dağılımı,YGS – TYT Sosyal Bilimler konuları ve soru dağılımı ile YGS – TYT Fen Bilimleri konuları ve soru dağılımı tabloları aşağıda detaylı bir şekilde verilmiştir.

Ygs-TYT sınavına girecek adayların bu tabloları dikkatli bir şekilde incelemelerini tavsiye ediyoruz.Zira hangi konulardan kaç adet soru sorulduğuna dair bilgiler aşağıdaki tablolarda mevcuttur.Adayların bunları baz alarak çalışmalarına o şekilde yön vermeleri daha yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Özellikle Türkçe dersi tablosunu incelediğimizde ; Paragraf,Cümle anlamı ve Dil Bilgisi konuları türkçe sorularının yaklaşık olarak %77-%78 ‘ine denk gelmektedir.Adayların bu gibi bilgileri de göz önünde bulundurarak çalışmaları yararlarına olacaktır.Şimdi bütün derslere ait aşağıdaki tabloları incelemeye başlayalım;

Ygs – Tyt Türkçe konuları ve soru dağılımı

ÖSYM YGS Sınavında Türkçe dersinden 40 tane soru sorulmaktadır.Yıllara göre 2011,2012,2013,2014,2015 ve 2016 YGS Türkçe konuları ve soru dağılımı tablosu aşağıdadır.Bu tablo yardımıyla hangi yılda kaç soru çıkmış onu inceleyelim;

Yıllara göre YGS Türkçe konuları ve soru dağılımları
Türkçe Konuları201120122013201420152016
Sözcük Anlamı 32322
Cümle Anlamı 677666
Paragraf 202320242924
Anlatım Bozukluğu112
Yazım Kuralları 22111
Noktalama İşaretleri 211111
Dil Bilgisi 555523
Deyim ve Atasözleri –1
Ses Olayları 111111
Toplam 4040404040 40

Ygs tyt Matematik konuları ve soru dağılımı

YGS sınavında Matematikten toplam 40 soru sorulmaktadır.
Bu sorulardan;Matematik’ten 32-33 soru ve Geometri’den 7-8 soru sorulmaktadır.

Ygs konuları ve soru dağılımı’nın Yıllara göre 2011,2012,2013,2014,2015 ve 2016 YGS Matematik ve Geometri Konuları ve soru dağılımları tabloları aşağıdadır.Konuların çok olmasından dolayı ygs Matematik ve Geometri tabloları ayrı ayrı hazırlanmıştır. 

Yıllara göre YGS Matematik konuları ve soru dağılımı  –  egitimbaz
Matematik Konuları 201120122013201420152016
Rasyonel Sayılar41111
OBEB – OKEK521
Köklü İfadeler12113
Çarpanlarına Ayırma31211
Üslü İfadeler321222
Denklem Çözme431
Basit Eşitsizlikler11111
Bölünebilme Kuralları121
Fonksiyonlar212221
Mantık1111
Kümeler1221
İşlem221111
Sayı Basamakları12212
Temel Kavramlar2234
Problemler105109813
Modüler Aritmetik1
Mutlak Değer111111
Oran – Orantı33211
Kombinasyon112
Ondalık Sayılar111
Olasılık111111
Toplam3331323232 33

Ygs tyt Geometri konuları ve soru dağılımı

Geometri dersinden çıkan soruları incelediğimizde özellikle Analitik Geometri ve Çember-Daire konularına yönelik sorular her yıl düzenli olarak sorulmaktadır.

Yıllara göre YGS Geometri konuları ve soru dağılımı  –  egitimbaz.com
Geometri Konuları 201120122013201420152016
Çokgenler111
Açı Kenar Bağıntıları211
Dikdörtgen11
Kare111
Eşkenar Dörtgen11
Daire1
Düzgün Altıgen11
Yamuk1
Katı Cisimler11122
Çember – Daire211111
Analitik Geometri222321
Grafik Okuma1
Toplam788886

Ygs tyt Sosyal Bilimler konuları ve soru dağılımı

YGS Sosyal Bilimler dersleri;Tarih,Coğrafya,Felsefe ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak üzere 4 tane dersten oluşmaktadır.ÖSYM’nin YGS sınavında bu derslerden sorduğu soru sayıları aşağıdaki gibidir.

2018 TYT (TEMEL YETERLİLİK TESTİ)’nden SOSYAL BİLİMLERDEN TOPLAM 20 SORU SORULACAKTIR
Tarih                                          15
Coğrafya                                     12
Felsefe                                         8
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi            5

Yıllara göre 2011,2012,2013,2014,2015 ve 2016 YGS Sosyal Bilimler Konuları ve soru dağılımları tabloları aşağıdadır.

Ygs konuları ve soru dağılımı tablosu Sosyal Bilimler derslerine ait tablo ; Tarih,Coğrafya,Felsefe  ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri tabloları olarak ayrı ayrı hazırlanmıştır.

İlk tablomuz olan Tarih Dersinin konu ve soru dağılımlarını inceleyelim;bu tabloda Tarih Bilimine Giriş,İslam öncesi Türk Tarihi ve İslam Tarihine ait konulardan her yıl düzenli olarak birer soru çıkmaktadır.

Tarih dersinin,Atatürk İlke ve İnkılaplarından soruların daha fazla geldiği görülmektedir.Adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

Ygs tyt Tarih konuları ve soru dağılımı

Yıllara göre YGS Tarih konuları ve soru dağılımı  –  egitimbaz.com
Tarih Konuları 201120122013201420152016
Tarih Bilimine Giriş 11 1 1 11
İslam Öncesi Türk Tarihi 111111
İslam Tarihi 111111
Türk İslam Tarihi –11111
Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi –1
Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi 111111
Yeniçağ’da Avrupa –11
19.yy Osmanlı Devleti 211221
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1111
 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti –1111
 I.Dünya Savaşı 21
Kurtuluş Savaşına Hazırlık 11212
Mondros,İşgaller ve Cemiyetler111
I.TBMM Dönemi1111
Kurtuluş Savaşı1311
II.TBMM Dönemi1
Atatürk İlke ve İnkılapları322222
Dış Politika1112
Milli Güvenlik Bilgisi111
Toplam17 17 15 15 15 15

Ygs tyt Coğrafya konuları ve soru dağılımı

Ygs konuları ve soru dağılımı tablomuzun Sosyal Bilimler konu ve soru dağılımlarının ikinci tablosu olarak Coğrafya dersine ait olan tabloyu inceleyelim;bu tabloda özellikle iklim bilgisi,Yerin Şekillenmesi ile Nüfus ve Yerleşme konuları diğer konulara oranla daha fazla soru çıktığı görülmektedir.

Yıllara göre YGS Coğrafya konuları ve soru dağılımı  –  egitimbaz.com
Coğrafya Konuları  201120122013201420152016
Coğrafyanın Bölümleri111
Paralel – Meridyen Özellikleri1211
Dünya’nın şekli ve Hareketleri11
Harita Bilgisi1111
İklim Bilgisi232412
Yerin Şekillenmesi324321
Nüfus ve Yerleşme22123
Ulaşım Yolları1111
Ekonomik Faaliyetler1111
Ortak Payda – Bölge11212
Doğal Afetler21111
Toplam131312121212

Ygs tyt Felsefe konuları ve soru dağılımı

Ygs konuları ve soru dağılımı tablolarımızdan Sosyal Bilimler konuları ve soru dağılımının Felsefe dersine ait konu ve soru dağılım tablosu aşağıdadır.

Yıllara göre YGS Felsefe konuları ve soru dağılımı  –  egitimbaz.com
Felsefe Konuları 201120122013201420152016
Felsefe’nin Alanı22211
Bilgi Felsefesi121212
Bilim Felsefesi1111
Varlık Felsefesi211113
Ahlak Felsefesi111111
Siyaset Felsefesi111111
Din Felsefesi111
Sanat Felsefesi11111
Toplam998888

Ygs tyt Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları ve soru dağılımı

Şimdi de Ygs konuları ve soru dağılımı tablolarımızdan Sosyal Bilimlerin son dersi olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait tabloyu inceleyelim;

burada özellikle 2013 yılından itibaren sorular sorulmaya başlanmış ve Kuran-ı Kerim ve Akıl,Hz.Peygamberin Görevleri ile Ayetlere İnanç konularından daha fazla soru geldiği görülmektedir.Fakat konularda her yıl düzenli bir şekilde,istikrarlı soru sorulmadığı görülmektedir.

Yıllara göre YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları ve soru dağılımı  – egitimbaz.com
Din Kültürü Konuları 201120122013201420152016
Kuran-ı Kerim ve Akıl12
Hz.Peygamberin Görevleri11
Ahlak ve Değerler1
İlahi Kutsal Dinlerin Ortak Mesajları1
Yol Kardeşliği (Musahiplik)1
Din,Kültür ve Medeniyet2
İbadet1
Ayetlere İnanç  1 21
Toplam  5 55

YGS tyt Fen Bilimleri konuları ve soru dağılımı

Ygs konuları ve soru dağılımı‘nın Fen Bilimleri bölümüne baktığımızda;Fizik,Kimya ve Biyoloji olmak üzere 3 dersten oluştuğunu görüyoruz.ÖSYM’nin bu derslerden sorduğu soru sayıları aşağıdaki gibidir;

2018 TYT (TEMEL YETERLİLİK TESTİ)’nden FEN BİLİMLERDEN TOPLAM 20 SORU SORULACAKTIR
Fizik            14,
Kimya          13 ve 
Biyoloji        13 olmak üzere toplam 40 soru sorulmaktadır.

Şimdi bu derslerimizden ilk olarak Fizik dersinin soru ve konu dağılımı tablosunu ele alacağız.

Ygs tyt Fizik konuları ve soru dağılımı

Yıllara göre YGS Fizik konuları ve soru dağılımı  – egitimbaz.com
Fizik Konuları 201120122013201420152016
Fiziğin Doğası 1221
Madde ve Özellikleri 21111
Isı ve Sıcaklık212222
Optik221111
Basınç11111
Basit Makine1111
Sıvıların Kaldırma İlkesi111
Doğrusal Hareket-Bağıl Hareket11111
Dinamik11112
Kütle Merkezi1
İş ve Enerji2121
Elektrik Akımı133111
Mıknatıs1111
Transformatör1
Ses1111
Elektrostatik1111
Toplam 1414 14 1414 14

Ygs tyt Kimya konuları ve soru dağılımı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’de Kimya dersinin ; Madde ve yapısı,Atomun Özellikleri ve Bileşikler konularından daha fazla soru geldiği görülmektedir.

Yıllara göre YGS Kimya konuları ve soru dağılımı  – egitimbaz.com
Kimya Konuları 201120122013201420152016
Madde ve Özellikleri321112
Atomun Yapısı211212
Periyodik Tablo41211
Kimyasal Denklemler2221
Bileşikler124332
Çözünürlük Kavramı112121
Kimya Kanunları1
Hayatımız Kimya11111
Karışım11
Kimyasal Değişimler221
Kimyasal Bağlar21121
Toplam131313131313

Ygs tyt Biyoloji konuları ve soru dağılımı

Ygs konuları ve soru dağılımı’na ait son tablomuz, Biyoloji dersine ait olacaktır.Ygs sınavında Biyoloji konularından özellikle Canlıların Temel Bileşenleri,Hücrenin Yapısı,Ekoloji,Bitkiler Biyolojisi ile Kalıtım ve Evrim konuları sorulan soru adedi bakımından bir nebze olsa da diğer konulardan daha fazla öne çıkmaktadır.

Yıllara göre YGS Biyoloji konuları ve soru dağılımı  – egitimbaz.com
Biyoloji Konuları 201120122013201420152016
Canlıların Temel Bileşenleri111213
Hücrenin Yapısı21221
Ekoloji112221
Duyu Organları11
Hücre Bölünmeleri11111
Madde Geçişleri11111
Nükleik Asitler1
Sınıflandırma1121
Bakteri21
Enzimler2
Bitkiler Biyolojisi321121
Kalıtım ve Evrim221212
Canlıların Ortak Özellikleri11
Metabolizma11
Sistemler2111
Toplam131313131313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not : Yukarıdaki tabloların verileri hazırlanırken Açı Liseleri ve Doğru tercihler sitesinin verilerinden destek alınmıştır.

Açı Liseleri         : http://www.aciliseleri.com.tr/

Doğru Tercihler : http://dogrutercihler.com/

Ygs Sınavına girecek herkese başarılar dilerim.

Aşağıdaki yorum kısmına bir yorum yapınız…

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir