Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Dönemi

Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Dönemi‘nde meydana gelen bütün önemli olaylar,savaşlar ve ıslahatlar hakkında gerçek anlamda en net bilgiler hazırlanmıştır.Şimdi gelin hep beraber Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Dönemi‘ni incelemeye başlayalım; 

Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Dönemi (1512-1520)

Yavuz Sultan Selim,1.Selim,Osmanlının İlk Halifesi
Yavuz Sultan Selim (1.Selim)

Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Kimdir? Yavuz Sultan Selim’in(1.Selim’in) Hayatı

Osmanlı Devleti’nin 9.Padişahı ve ilk Halife’si,İslam dünyasının 74.Halifesi’dir.Yavuz Sultan Selim’in(1.Selim’in) babası 2.Bayezid,annesi ise Ayşe Hatun’dur.10 Ekim 1470 tarihinde doğan Yavuz Sultan Selim,22 Eylül 1520 tarihinde,50 yaşında vefat etmiştir.

Taht’a geçmeden önce Trabzon Valiliğinde bulunan Yavuz Sultan Selim, Babası 2.Bayezid‘in yönetiminden memnun değildi.Bunun üzerine tahta geçmek için babasına karşı isyan başlatmıştır.Kardeşleri Şehzade Korkut ve Şehzade Ahmet’in de katılması üzerine büyük bir taht mücadelesi başlamıştır.Yeniçeriler’in ve Kırım Han’ının da desteğini alarak mücadeleyi kazanan Yavuz Sultan Selim(1.Selim),1512’de Osmanlı Devleti’nin tahtına geçmiştir.

Osmanlı Devleti’nin tahtına,babasına karşı yaptığı “Darbe” sonucunda geçen Yavuz Sultan Selim’in Padişahlık Dönemi,çok başarılı geçmiştir.

Osmanlı Devlet’i tarihinde,hazineyi “Altın”la dolduran ve bu yüzden hazinenin kapısında daima mührü asılı olan tek padişah Yavuz Sultan Selim’dir.

Sekiz yıl gibi kısa bir süre saltanatta kalmasına rağmen ülke topraklarını yaklaşık 2,5 (iki buçuk) katına çıkarmıştır.

Asi ve acımasız bir kişiliğe sahip olan Yavuz Sultan Selim(1.Selim) , hata yapanı kolay kolay affetmezdi.En yakını bile olsa mutlaka cezalandırırdı.Dolayısıyla devlet kademesinde herkes işini ciddiyetle ve mutlak bir disiplin içinde yapardı.

Yavuz Sultan Selim(1.Selim) Dönemi Siyasi Olaylar

Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi,Yavuz Sultan Selim İran Seferi,1.Selim Mısır Seferi,1.Selim İran Seferi
Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Dönemi siyasi olaylarının en önemlilerinden olan İran ve Mısır seferlerinden  zaferle çıkmayı bilmiştir.

Mısır seferi nedir? Yavuz Sultan Selim’in(1.Selim) Mısır seferi sebep ve sonuçları? Mercidabık Savaşı ve sonuçları? Ridaniye savaşı ve sonuçlar?

Mısır Seferi;Yavuz Sultan Selim’in(1.Selim’in) Mısır Seferi ,İslam dünyasını bir çatı altında toplamak istemesi,Baharat Yoluna sahip olmak istemesi,Memlük devleti ile Safevi Devleti’nin Hükümdarı Şah İsmail arasındaki ittifak ve Hicaz su yolları meseleleri sebebiyle başlattığı seferdir.Mercidabık Savaşı;Mısır seferi sırasında Memluk’larla Halep yakınlarındaki Mercidabık mevkiinde 1516 yılında yapılan ilk savaştır.Bu savaşla Suriye,Lübnan ve Filistin Osmanlıya geçmiştir.Ridaniye Savaşı;Yavuz Sultan Selim; Mısır seferinin 2.savaşı olan “Ridaniye Savaşı” ile Memlük Devleti’ne 1517 yılında son vermiş ve Halifelik makamını elinde bulunduran Mısır’ı ele geçirmiştir.Mısır’ın ele geçirilmesiyle Halifelik de Osmanlılara geçmiştir.

* Bu sebeple “Yavuz Sultan Selim” Osmanlı Devleti’nin “İlk Halife”si olma ünvanını elde etmiştir.

* Hicaz,Mekke,Medine Osmanlı’nın eline geçmiştir.

* Mısır’daki “Kutsal Emanetler” istanbula getirilmiştir.

* Baharat Yolu Osmanlının Himayesine girmiştir.Hatırlayalım;İpek Yolu’da Fatih Sultan Mehmet döneminde himayesine girmişti.

* Osmanlı Devleti’nin halifeliği almasıyla devlet yönetimi (Teokratik-Dinsel) bir hal almıştır.

* İpek Yolu’dan sonra Baharat Yolu’nun da Osmanlının himayesine girmesiyle Avrupa’da,yeni ticaret yollarını bulmak için Coğrafi Keşifler’in daha da hızlanmasına sebep olmuştur.

* Mısır seferi’yle  çok büyük ganimet elde edilmiştir.

* Venediklilerin Kıbrıs için Memluk’lara verdikleri vergiyi,artık Osmanlı almaya başlamıştır.

İran seferi nedir? Yavuz Sultan Selim’in İran seferinin sebepleri nelerdir?Çaldıran savaşı nedenleri nelerdir?

Yavuz Sultan Selim Dönemi Osmanlı Haritası,1.Selim Dönemi Osmanlı Haritası
Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Dönemi Osmanlı Haritası

İran Seferi:Yavuz Sultan Selim’in, Şehzadeliği döneminde İran merkezli Safevi Devleti’nin desteklediği, Anadoluda patlak veren Şahkulu İsyanı‘nı bizzat yaşaması, ayrıca Safeviler’in; Memlüklarla ve Dulkadiroğulları ile ittifaklar yapması,Safeviler’in Anadolu’da çok taraftara sahip olması sebebiyle ,Yavuz Sultan Selim,Safevi Devleti’ni ve Safevi Hükümdarı Şah İsmail’i hep bir tehdit olarak görüyordu.Tek çözümün Safevi Devleti’ne son vermek olacağını düşünüyordu.Bir başka neden ise,Yavuz Sultan Selim’in Doğu’daki tüm islam devletlerini Osmanlı’nın bünyesinde toplamak istemesi sebebiyle 1514 yılında İran Seferi’ne çıkmıştır.Çaldıran Savaşı:Yavuz Sultan Selim’in İran seferi sırasında Safevi Devleti’yle yaptığı savaştır.Çaldıran Savaşının sebepleri de İran Seferi’nin sebepleriyle paraleldir.Çaldıran Ovasında karşılaşan iki kuvvet arasındaki savaştan Osmanlı kuvvetleri zaferle çıkmıştır.

İran Seferi Sonuçları ve Çaldıran Savaşı Sonuçları? Çaldıran Savaşının Önemi

* Çaldıran Savaşı’nı Osmanlı Devlet’i kazanmıştır.

* Yenilen Safevi Devleti yok olmadı fakat eski saygınlığı da yitirmişti.

* Safevi’nin merkezi Tebrize kadar gidilmiştir.Fakat Yeniçeriler’in isteksiz olması üzerine ve şartların müsait olmaması üzerine geri dönülmüştür.

* Tebriz’den,1000 kadar Alim,Sanatkar ve ilim adamı İstanbul’a getirilmiştir.Gün gelecek bu sanatkarlardan biri,Kanuni Sultan Süleyman’ın babası Yavuz Sultan Selim adına yaptıracağı ve daha sonrada Yavuz Sultan Selim’in türbesinin taşınacağı Camii ve Külliyesinin mimarlığını yapacaktır.

* Şah İsmail’in tüm mal varlığı Osmanlı’nın eline geçmiştir.

* Doğu Anadolu Osmanlı’nın egemeliğine girmiştir.

* Doğu Anadolu’nun da alınmasıyla,“Anadolu Türk Siyasi Birliği” kesin olarak sağlanmıştır.

Yavuz Sultan Selim döneminde meydana gelen başka bir hadise ise “Bozoklu Celal İsyanı” veya “Bozoklu Celal Ayaklanması”dır.

Bozoklu Celal kimdir? Bozoklu Celal isyanı nedir? Bozoklu Celal İsyanının Sebepleri ve Sonuçları nelerdir?

Adaletsizliğe,sömürüye,baskı ve zulme karşı Bozoklu(Yozgat) Şeyh Celal önderliğinde 1518 yılında Tokat yöresinde başlayan ve daha sonra Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yayılan bir isyandır.Sebepleri;

* Halktan alınan ağır vergiler.

* Köylülerin topraksız oluşu.

* Tımar Sistemi’ndeki adaletsizlik.

* Sömürü,baskı ve zulum.

* Geçim sıkıntısı,işsizlik.

* Yerel yöneticilerin keyfi davranışı.

* Sünni politika izleyen Osmanlı Devleti’nden rahatsız olan alevilerin destek vermesi olarak sıralayabiliriz.

Bozoklu Celal İsyanı’nın Sonuçları Nelerdir?

* İsyan,kanlı bir şekilde bastırıldı ve Bozoklu Celal öldürüldü.

* Tımar Sistemi bozuldu.

* Tarımsal üretim çok büyük yara aldı.

* Birçok insan yerinden yurdundan sürgün edildi.

* Yerinden olan,Sürgün edilen halkın toprakları,Mültezimlerin(Kiraya verenler) yada yerel yöneticilerin eline geçti.

* Kentlere göçler başladı.

* Bundan sonra Osmanlı’da yaşanacak isyanlara,bu isyanın isminden kaynaklı “Celali İsyanları” denilecektir.

Yavuz Sultan Selim (1.Selim) Dönemi gelişmeleri,Yavuz Sultan Selim Dönemi Olayları diğer yenilikler nelerdir veya başka neler olmuş? Şimdi de onlara bakalım;

* Turnadağ Savaşıyla Dulkadiroğulları Beyliği’ne son vermiştir.

* Yeniçeri Ocağının ıslahı için bazı tedbirler almıştır.

* Haliç Tershanesi’ni büyütmüştür.

* Haritacılık faliyetleri başlamıştır.

* Yavuz Sultan Selim’in (1.Selim’in) mahlası“Selimi”dir. 

Yavuz Sultan Selim(1.Selim) Dönemi eserleri;Şam Muhyiddin ibn Arabi Camii,Şam Sultan Selim Camii,Diyarbakır Fatih Paşa Camii (Kurşunlu Camii),İstanbul Yavuz Sultan Selim Cüzzamhanesi(Cüzzam nedir?Lepra-Deri Hastalığıdır),

* Sultan Selim’e “Yavuz” ismini,dedesi Fatih Sultan Mehmet vermiştir.Madde ve Manadaki üstünlüğünden dolayı.(Osman Nuri Topbaş Hocaefendi-www.Osmannuritopbas.com tıklayınız)

En çok merak edilen Bozoklu Celal isyanı hangi padişah zamanında çıkmıştır? Sorusunun cevabının da, Yavuz Sultan Selim Döneminde olduğunu öğrenmiş oluyoruz.

10 comments

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir