Orhan Bey (Orhan Gazi) Dönemi

Orhan Bey (Orhan Gazi) Dönemi Siyasi Olayları,Önemli Gelişmeleri ve Yapılan Savaşlar Nelerdir?

Orhan Bey (Orhan Gazi) Dönemi (1324-1362)

Orhan Gazi,Orhan Bey Dönemi
Orhan Gazi

Osmanlı Devleti’nin 2.padişahı olan Orhan Bey’in babası Osman Gazi,annesi Bala Hatun’dur.Orhan Bey(Orhan Gazi),kendi döneminde Osmanlı Beyliği’ni tam anlamıyla devlet haline getirmiştir.

Bu dönemde Bizans’ın üç önemli şehri‘nden biri olan Bursa’yı fethetmiş ve Bizans’a çok büyük bir darbe vurmuştur.(Bursa,Edirne ve İstanbul Bizans’ın çok önemli şehirleriydi)

Orhan bey,1326 yılında Bursa’yı fethederek başkent yaptıktan sonra 1329 yılında yapılan ” Maltepe Savaşı’da ( Palekanon Savaşı ) “ da Bizans’ı yenmiş ve İznik’i almıştır ve 1331 yılında İznik’i Osmanlı Devletinin başkenti yapmıştır.

Osmanlı Beyliği,Osman Bey döneminde bağımsızlığını ilan etmişti fakat ekonomik olarak hala bağımsız değildi ve İlhanlı Devletine vergi veriyordu.Orhan Bey (Orhan Gazi) Dönemi‘nde,İlhanlı Devletine verilen vergiler kesilmiş ve Osmanlı Devleti tam bağımsız hale gelmiştir.

Orhan Bey (Orhan Gazi) Dönemi‘nde 1337 yılında izmit alınmıştır. İzmitin de alınmasıyla Kocaeli bölgenin fethi tamamlanmıştır.

Osmanlı Devletinin, Rumeli’ye ve Balkanlara yayılmasına en büyük katkıyı sağlayacak olan Karesioğulları Beyliği(Bugünkü Balıkesir ili civarı) Orhan Bey (Orhan Gazi) Dönemi‘nde alınmıştır.

Anadolu Türk Siyasi Birliği’nin kurulması için atılması gereken ilk adım, Karesioğulları Beyliğinin alınmasıyla başlamıştır.

Osmanlı Devletine Komşu olan Karesioğulları Beyliği, donanması olan bir beylikti. Dolayısıyla Osmanlı Devleti,donanmayı Karesioğulları Beyliği’nden almış ve denizcilik faaliyetlerine başlamıştır.

Rumeli’de kazanılan ilk toprak parçası Çimpe Kalesi‘dir. Osmanlı Devleti buraya Türkmenleri yerleştirmiştir. Buraya yerleştirilen Türkmenlere “Evlad-ı Fatihan” denilmiştir.

İlklerin Padişahı olarak da bilinen Orhan Bey Döneminde meydana gelen diğer gelişmeler nelerdir? Orhan Bey dönemi olayları nelerdir?Orhan Bey döneminde yapılan mimari eserler nelerdir? Şimdi de onlara bakalım;

 •  Karamürsel’de(Kocaeli ili sınırı içinde) ilk Tersane açılmıştır. Karamürsel : Osmanlıların ilk kaptan-ı deryası,kahramanlığı nedeniyle Orhan bey(Orhan Gazi) tarafından “Kara” lakabını alan “Mürsel Paşa”nın donanmasıyla gelip fethettiği bölgeye karamürsel denmiştir.
 • İlk defa Bursa’da Bey Sarayı yapılmıştır.
 •  İlk bedesten Bursa’da da açılmıştır.
 •  İlk defa İznik Medresesi(İznik Orhaniye Medresesi) açılmıştır.
 • İlk defa Medreseye müderris atanmıştır.Atanan ilk müderris “Davud-i Kayseri”dir.
 •  “Sultan” unvanını ilk kez kullanan Osmanlı padişahı,Orhan Bey’dir.
 •  İlk defa camii yapılmıştır.Yapılan bu camii’nin adı “Hacı Özbek Camii”dir
 • Kul sistemi Orhan bey döneminde başlamıştır.
  Kul sistemi nedir?Gayr-i Müslimlerin yetiştirilerek devlette görevlendirilmeye başlanmasına kul sistemi denir.Osmanlı Devletinde 45 vezir bu sistemle göreve getirilmiştir.Bunlara Sokullu Mehmet Paşa,Gedik Ahmet Paşa gibi vezir-i azamları örnek verebiliriz.
 • İlk defa Bütçe(Gelir-Gider) hesaplaması yapılmıştır.
 • İlk defa Gümüş para (Akçe) basılmıştır.”Ak Akçe kara gün içindir” Atasözü’nde de geçen Akçe,buradan gelmektedir.
 • İlk defa “Yaya ve Müsellem Ordusu” kurulmuştur.Savaşa hazır yaya ve atlı bir ordu.
 • İlk defa “Divan-ı Hümayun” kurulmuştur.
 • İlk vezir ataması yapılmıştır.Atanan ilk vezir Alaaeddin Paşadır.
 • İlk defa “İskan politikası” uygulanmıştır.
  İskan politikası nedir?
  Osmanlı Devleti fethettiği bölgeleri Türkleştirmek için,o bölgelere Türkleri yerleştirmeye başlamıştır buna “İskan Politikası” denir. Yerleştirilen Türklere de “Evlad- Fatihan” denilmiştir.
 •  İlk defa “Tımar politikası” uygulanmıştır. 
  Tımar sistemi nedir? yada “Tımar politikası” nedir?
  Osmanlı Devleti’nin, bir kısım asker ve devlet memurlarına maaş yerine ve asker yetiştirme karşılığında bazı toprakların vergi gelirlerinin toplama hakkının verilmesine “Tımar Sistemi” denir.
 • Orhan Gazi,1358 yılında vefat etmiştir.
 • Orhan Gazi Türbesi;Bursa Tophane semtinde bulunan, Tophane Parkı’nın içindeki babası Osman Gazi Türbesi’nin karşısındadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir