Kanuni Sultan Süleyman(1.Süleyman) Dönemi

Kanuni Sultan Süleyman (1.Süleyman) Dönemi Önemli Siyasi Olaylar Nelerdir?

Kanuni Sultan Süleyman (1.Süleyman) Dönemi (1520-1566)

Kanuni Sultan Süleyman,1.Süleyman dönemi
Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman (1.Süleyman) Kimdir? Kanuni Sultan Süleyman’ın Hayatı

Osmanlı Devleti’nin 10.Padişahı ve 75.İslam Halifesi olan,Avrupalıların “Muhteşem Süleyman” veya “Büyük Sultan” olarak adlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman’ın(1.Süleyman’ın), babası Yavuz Sultan Selim,annesi Ayşe Hafsa Hatun’dur. Kanuni Sultan Süleyman’ın tek nikahlı eşi ise Hürrem Sultan’dır.Kanuni Sultan Süleyman,6 Kasım 1494 tarihinde,babası Yavuz Sultan Selim’in Trabzon Sancağı’nda Valilik Yaptığı dönemde dünyaya gelmiştir.

Taht’a çıkmadan önce Manisa Sancağı’nda Valilik görevinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman,babasının 1520 yılında vefatı üzerine,İstanbul’a gelerek taht’a çıkmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın(1.Süleyman’ın) hayatını kısaca öğrendikten sonra,Kanuni Sultan Süleyman’ın padişahlık dönemine gözatalım;

Kanuni Sultan Süleyman (1.Süleyman) Dönemi Siyasi Olayları

Osmanlı Devletini/Osmanlı İmparatorluğu’nu en üst noktaya taşıyan ve Osmanlı Devleti’nin en uzun süre(46 yıl) tahtta kalan padişahı olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman,6,5 Milyon kilometre kare olarak devraldığı Osmanlı Devleti topraklarını yaklaşık 15 Milyon kilometre kareye çıkarmıştır. Osmanlı Devleti’ni bir “Cihan Devleti bir Cihan İmparatorluğu” haline getirmiştir.

Üç Kıta’ya hükmeden bir devlet olmasının temelleri Kanuni Sultan Süleyman’ın babası Yavuz Sultan Selim döneminde atılmıştı.Yavuz Sultan Selim,Doğu’da en büyük tehlike olarak gördüğü ve Anadoluda Şii’liği yayarak halkı kışkırttığına inandığı Safevi Devleti’ni artık tehlike oluşturamayacak bir vaziyete sokmuştu.Ayrıca Memlük Devletine de son vererek doğuda müthiş bir güce erişmişti.

Kanuni Sultan Süleyman’ın;güçlü,altyapısı sağlam,doğuda güvenlik sorunu olmayan bir devlet’i devralması ve taht mücadelesine girişecek başka herhangi bir kardeşinin olmaması, Kanuni Sultan Süleyman’ın Osmanlı Devletini Zirveye taşırken çok rahat hareket etmesini sağlamıştır.

1512’de Belgrad’ı fethetmesi ve 1526’da Macarları “Mohaç Meydan Muharebesi”nde iki saatte mağlup etmesi, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusunun Haçlıları “Preveze Deniz Savaşı”nda yenmesi ve bu sonuçla Akdeniz’in bir “Türk Gölü” haline gelmesi,Kanuni Sultan Suleyman’a “Büyük Sultan”,“Muhteşem Süleyman” diyen Avrupalıları haklı çıkarıyordur sanırım.

Mohaç Meydan Muharebesi,Mohaç Meydan Savaşı nedir? Mohaç Meydan Savaşı kimler arasında olmuştur?

Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı arasında,1526 yılında Macaristan’ın Budapeşte şehri civarında bulunan “Mohaç” ovasında gerçekleşen ve Osmanlı İmparatorluğu’nın zaferiyle sonuçlanan savaştır.
Kanuni Sultan Süleyman’ın bu savaşa nasıl konsantre olduğunu askerleri nasıl konsantre ettiğini şurdan anlayabiliriz:Osmanlı ordusu Macaristana doğru ilerlerken karşılarına çıkan “Drava Nehri”ni geçmek için bir köprü inşa edilir,herkes köprüden geçtikten sonra Kanuni’nin emriyle köprü yıktırılır.Burdan da anlaşılacağı üzere Kanuni ve ordusu zaferden başka birşey düşünmüyor.Mohaç Meydan Müharebesi hakkında kısa bilgi sahibi olduktan sonra,şimdi de sebep ve sonuçlarına bakalım.

Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki osmanlı toprakları
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı Haritası

Mohaç Meydan Muharebesi Sebepleri nelerdir? yada Mohaç Meydan Savaşı Sebepleri nelerdir?

Tarih boyunca “Haçlı İttifakı”nın liderliğini yapmış olan Macaristan’ın,Osmanlılara karşı hep bir tehdit olarak durması.

* Macarların Alman İmparatorluğu’na güvenerek Eflak ve Boğdan Beyleriyle Osmanlıya karşı ile İttifaklar yapması

* Sınır Bey’lerinden Bali Bey’in Kanuni’ye,Drava ve Sava nehirleri arasında kalan Macar topraklarının alınması önerisi.

* Mohaç Savaşında 4 yıl önce Belgrad’ın alınmasıyla beraber açılan kapıdan, Kanuni’nin Avrupada fetihlere başlamak istemesi.

* Fransa Kralı -1.François(Fransuva)’in Kutsal Roma Germen İmparatoru(Alman İmparatoru Şarlken’e) V.Karl’a esir düşmesi üzerine,1.François’in annesi Kanuni’ye elçi göndererek yardım istemesi.

* Kanuni’nin V.Karl’ın(Şarlken’in) daha fazla yayılmasını,güç kazanmasını önlemek ve Fransa Kralını kurtararak,Hıristiyan birliğin bozulması için Fransayı yanına çekmek.Yani stratejik bir yardım.

Mohaç Meydan Savaşı önemi nedir? Mohaç Meydan Savaşı Sonuçları nelerdir?

* Savaş 2 saat sürmesine rağmen çok kanlı sonlanmıştır.

* Savaşta,Macar ordusundan 15.000 kişi öldürülmüştür.

* Henüz 20 yaşında olan Macar Kralı Lajos kaçarken, bataklıkta attan düşüp ölmüştür..

* Macar Krallığı Osmanlı’ya bağlanmıştır.

* Fransa Kralı “1.François” serbest bırakılmıştır.

* Macaristan’ın fethedilmesi ile Avusturya’ya komşu olan Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında gerginlikler yaşanmasına sebep olmuştur.Daha sonra bu gerginlikler savaşa dönüşecektir.

* Bu savaşla Osmanlı Avrupada artık çok büyük bir güç haline gelmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman (1.Süleyman) Dönemi‘nin diğer önemli bir savaşı ise “Preveze Deniz Savaşı”dır.

Barbaros Hayrettin Paşa Preveze Deniz Savaşı Nedenleri ve Sonuçları? Preveze Deniz Savaşının önemi nedir? Preveze Deniz Savaşı hakkında bilgi;

Kaptan-ı Derya(Donanmanın en büyük amiri) “Barbaros Hayrettin Paşa” komutasındaki Osmanlı Donanma’sı ile Haçlı Donanması(Kutsal İttifak) arasında 27 Eylül 1538 tarihinde meydana gelen ve Osmanlı donanmasının Kesin zaferiyle sonuçlanan bir deniz savaşıdır.

Preveze Deniz Savaşının Nedenleri

* Barbaros Hayrettin Paşa’nin Venediklilere ait birçok adayı fethetmesi.

* Osmanlı’nın Akdenizde gittikçe güçlenmesi

* Kutsal İttifak’ın(Haçlıların) bunlardan dolayı savaşa karar vermesi olarak sıralayabiliriz.

 Preveze Deniz Savaşının sonuçları maddeler halinde şöyle ifade edebiliriz;

* Osmanlı Donanması’nın zaferiyle sonuçlanmıştır.

* Mora ve Dalmaçya kıyıları Osmanlıya bırakılmış.

* Akdenizde tam anlamıyla Türk hakimiyeti egemen olmuştur.

* Barbaros Hayrettin Paşa’nın Preveze Deniz Savaşı’nı kazandığı tarih olan 27 Eylül,Günümüzde “Deniz Kuvvetleri Günü (Donanma Günü olarak)” kutlanıyor.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Olayları,Kanuni Sultan Süleyman(1.Süleyman) Dönemi ıslahatları nelerdir? Kanuni Sultan Süleyman(1.Süleyman) Dönemi meydana gelen diğer önemli olaylar nelerdir?Şimdi de onlara bakalım;

* Şehzade Mustafa’yı boğdurtarak öldürtmüştür.

* Kanuni Sultan Süleyman (1.Süleyman) Dönemi‘nde de iç isyanlar yaşanmıştır.Bunlar;Canberdi Gazali İsyanı,Ahmet Paşa İsyanı,Kalender Çelebi İsyanı ve Baba Zünnun İsyanı’dır.

* Fransaya Kapitülasyonlar verilmiştir.

* Viyana kuşatılmıştır(1.Viyana Kuşatması),fakat ağır kış şartlarından dolayı kuşatma kaldırılmıştır.

* Kanuni Sultan Süleyman; Avrupa,Asya ve Afrika kıtalarının büyük bir bölümünü fethetmiştir.Ve üç kıtaya hükmeden bir “Cihan İmparatoru” olmayı başarmıştır..

* Almanyaya sefer düzenlemiştir.Avusturya ile 1533 yılında “İstanbul Antlaşması” imzalanmıştır.Bu antlaşmaya göre;Avusturya Arşidükü(kralı) Osmanlı sadrazamına denk sayılacak.Avusturya,elindeki Macaristan toprakları için Osmanlıya vergi verecek.

* İran Seferi sonrası,İran ile Osmanlı arasındaki ilk resmi antlaşma olan “Amasya Antlaşması” 1555’te imzalanmıştır.

* Kanuni Sultan Süleyman (1.Süleyman) Dönemi‘nin en ünlü mimarı “Mimar Sinan”dır.

* Minyatür dalında en önemli sanatçı,Matrakçı Nasuh’dır.

* Barbaros Hayrettin Paşa ile beraber “Piri Reis” de dönemin önemli kaptan-ı deryasıdır.

* Kanuni Sultan Süleyman’ın mahlası “Muhibbi”dir.

* Kanuni Sultan Süleyman’ın(1.Süleyman’ın) ölümü;Kanuni,son seferi olan “Zigetvar’da(Macaristan)” hastalık sebebiyle, 73 yaşında ve 7 Eylül 1566 tarihinde ölmüştür..

* Kanuni Sultan Süleyman (1.Süleyman) Dönemi eserleri;İstanbul Şehzadebaşı Camii(Mimar Sinan’ın Çıraklık eseri),Süleymaniye Camii ve Külliyesi(Mimar Sinan’ın Kalfalık eseri),Haseki Camii,Mihrimah Sultan Cami,Tahtakale Rüstem Paşa Camii,Afyon Sinan Paşa Camii ve Külliyesi(Afyon Sincanlıda),Bozöyük Kasım Paşa Camii(Mimarı,Mimar Sinan’dır)

* Kanuni Sultan Süleyman’ın (1.Süleyman) Mezarı (Türbesi) ve Hürrem Sultan’ın Mezarı(Türbesi),İstanbul Süleymaniye Camii’nin bahçesindedir.

 

 

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir