3.Murat Dönemi

3.Murat Dönemi Önemli Siyasi Olayları Nelerdir?

3.Murat Dönemi (1574-1595)

ultan Murat,Sultan 3.Murat
Sultan 3.Murat

3.Murat Kimdir? 3.Murat’ın hayatı

Osmanlı Devleti’nin 12.Padişahı ve İslam dünyasının 77.Halifesi olan 3.Murat’ın, babası Sultan 2.Selim,annesi Nurbanu Sultan,eşlerinden biri ise Safiye Sultan’dır.4 Temmuz 1546 tarihinde Manisa’da doğmuştur.

3.Murat Dönemi

Sultan 3.Murat Dönemi ; Aydın,Akşehir ve Saruhan (Manisa) Sancakbeylikleri’nden sonra, babası Sultan 2.Selim‘in 1574 yılında vefatı üzerine İstanbul’a gelerek tahta çıkmasıyla başlar.

Osmanlı Devleti’nin “Yükselme Dönemi” olarak bilinen döneminin son padişahı,aynı zamanda 1579 Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüyle başlayan “Duraklama Dönemi”nin de ilk padişahıdır 3.Murat.

Sultan 3.Murat Dönemi’nin önemli devlet adamları; Sokullu Mehmet Paşa,Lala Mustafa Paşa ve Koca Sinan Paşa’dır. Kanuni Sultan Süleyman‘ın Son döneminde,2.Selim döneminin tamamında sadrazamlık yapmış olan Sokullu Mehmet Paşa,2.Selim Dönemi Kadar olmasada bu dönemde de çok etkili olmuştur.

Sultan 3.Murat Dönemi‘nin önemli olaylarından biri de 12 yıl boyunca devam eden “Osmanlı-İran Savaşı”dır.

1578 Osmanlı İran Savaşı Nedir? ve Osmanlı İran Savaşı Nedenleri Nelerdir?

İran hükümdarı Şah Tahmasb ölünce onun yerine oğlu Şah 2.İsmail hükümdar oluyor.Fakat 2.İsmail,Osmanlı Devleti ile İran arasında 1555 yılında imzalanan “Amasya Antlaşması”na uymayarak,Doğu’da bazı Osmanlı emirleriyle anlaşıyor ve onları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.Bu süreçte İran’da Şah 2.İsmail zehirlenerek öldürülüyor ve İran’da taht kavgaları başlıyor.Bu durumu fırsat bilen Osmanlı devlet adamları padişah 3.Murat’a İran’a savaş ilan edilmesi gerektiğini söylüyorlar.Her ne kadar Sokullu Mehmet Paşa karşı çıkmışsa da Koca Sinan Paşa ve Lala Mustafa Paşa’nın ısrarı sonucunda “Sultan Üçüncü Murat” İran’a savaş ilan ediyor.

1578-1590 yılları arasında yapılan ve tam 12 yıl boyunca süren bu savaşta ,özellikle “Çıldır Meydan Savaşı” ile “Meşaleler Savaşı”nda(Meşaleler Muharebesi de denilmektedir) , Lala Mustafa Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşa büyük başarılar elde etmiştir.

Osmanlı İran Savaşı Sonuçları Nelerdir?

* Savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.

* İran barış istemek zorunda kalmıştır.

* İran ile 21 Mart 1590 tarihinde “Ferhat Paşa Antlaşması” imzalanmıştır.Ferhat Paşa Antlaşması’na göre;

* Azerbaycan,Tebriz,Dağıstan,Karabağ,Gürcistan ve Şirvan Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girmiştir.

* İran mezhep hürriyetini tanıyacak ve Sünniler hakkında kötü konuşmayacak.

* Osmanlı Devleti sınırlarını Hazar Denizi’ne kadar genişleterek,Doğu’da en geniş sınıra ulaşmıştır.

3.Murat Dönemi‘nin bir başka önemli savaşı da,Portekizliler ile 1576 yılında yapılan “Vadi’üs-Seyl Savaşı”dır.

Vadi’üs seyl(Vadisseyl) savaşı nedir? Vadisseyl savaşı önemi nedir? Vadi’üs seyl savaşı sebepleri nelerdir?

Portekiz ile Osmanlı Devleti arasında Fas Sultanlığı sebebiyle meydana gelen bir savaştır.Osmanlı Portekiz mücadelesi’ne sahne olan bu savaş şöyle gelişiyor;

Fas Sultanı’nın ölmesi üzerine tahta oğlu(Mevlay Abdullah) geçiyor.Fakat ölen sultanın kardeşleri(Abdulmelik el mansur ve Ahmet el Mansur) taht’ta hak idda ediyorlar.Bunun üzerine Fas’ta taht kavgası başlıyor.Bunlardan ölen sultanın kardeşleri(Abdulmelik ve Ahmet) Osmanlı’dan yardım istiyor.Osmanlı Devleti de yardım etmeye karar veriyor ve Osmanlı’nın Cezayir Beylerbeyi’nin yardımıyla Fas Sultanlığı,Abdullah’tan alınıp amcası olan Abdulmelik’e veriliyor.Kaçan Abdullah da Portekiz’den yardım istiyor.Osmanlı’nın Akdeniz’de ve Afrika’da yayılmasını ve daha fazla güçlenmesini istemeyen Portekiz de Abdullah’a yardım etmeyi kabul ediyor.Bu şekilde Fas Vadiüs Seyl’de Osmanlı ile Portekiz arasında “Vadiü’l Mehazin” veyahut “Vadi ül Mehazin” da denilen “Vadi’üs Seyl Savaşı” yapılıyor.

Vadi’üs Seyl Savaşı Sonuçları Nelerdir? Vadisseyl Savaşı Sonuçları şöyle sıralayabiliriz;

* Vadiüs Seyl Savaşı’nı Osmanlı kazanmıştır.

* Savaşta,Portekiz ordusu Kral da dahil yok edilmiştir.

* Kralsız kalan ve Kral’ın varisi de olmayan Portekiz İspanya’nın himayesine girmiştir.

* Savaşta Abdullah da ölmüştür.

* Savaşta Abdulmelik el Mansur da hastalanarak ölmesi üzerine,Fas Sultanlığına kardeşi Ahmet el    Mansur geçmiştir.

* Vadi’üs seyl Savaşı ile Fas Osmanlı’nın egemenliğine girmiştir.

3.Murat Dönemi önemli olayları nelerdir? 3.Murat Dönemi bilim adamları kimlerdir? 3.Murat Dönemi siyasi olayları nelerdir? 3 .Murat dönemi olayları kısaca şöyle sıralayabilir;

* 1575’de Lehistan(Bugünkü Polonya) alınmıştır.

* 1580’de İngiltereye de kapitülasyon verilmiştir.

* 1593’te Osmanlı-Avusturya Savaşı olmuştur.

Sokullu Mehmet Paşa,bir suikast sonucu 11 Ekim 1579 tarihinde öldürülmüştür.

* İstanbul’da sayım yapılmıştır.

* Paranın değeri düşürülerek Devalüasyon gerçekleştirilmiştir.

* 3.Murat Dönemi’nin en önemli bilim insanı;Takiyuddin Mehmet’tir.3.Murat dönemi açılan Rasathane,Osmanlının ilk Rasathanesidir (İlk Gözlemevi)

* 3.Murat mahlası “Muradi”dır.Divan edebiyatında Üçüncü Murat Kimdir? yada lakabı nedir denildiğinde “Muradi” olduğu bilinmelidir.

3.Murat eserleri;Üsküdar Toptaşı Bimarhanesi,Üsküdar Valide Camii ve külliyesi,Harem-i Şerif’in onarılması,Mekke Su Yolları onarımı,Manisa Muradiye Külliyesi,Kars Kalesi,Beşiktaş Yahya Efendi Türbesi,İstanbul Azapkapı Sokullu Mehmet Paşa Camii(Unkapanı Köprüsü yanı-Tophane tarafı),İzmit Pertev Paşa Camii(Yeni Cuma Camii),Ilgın Lala Mustafa Paşa Külliyesi(Konya),Tophane Kılıç Ali Paşa Camii(Mimar Sinan tarafından deniz doldurularak yapılmıştır)

* 3.Murat’ın ölümü:1595’te felç geçirerek ölen Sultan Murat’ın mezarı, babası 2.Selim‘inki gibi Ayasofya Camii’sinin bahçesindedir.

One comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir