3.Mehmet Dönemi

3.Mehmet Dönemi Önemli Siyasi Olayları Nelerdir? Tarihin en büyük kardeş katliamını neden gerçekleştirdi?

3.Mehmet Dönemi (1595-1603)

III.Mehmet
 3.Mehmet

3.Mehmet Kimdir? 3.Mehmet’in Hayatı

Osmanlı Devletin’nin 13.Padişahı ve İslam dünyasının 78.Halifesi olan 3.Mehmet’in, babası Sultan 3.Murat,annesi ise Safiye Sultan’dır.26 Mayıs 1566 tarihinde Manisa’da doğmuştur.3.Mehmet Dönemi,12 yıl boyunca yaptığı Manisa Sancakbeyliği’nden,babası 3.Murat‘ın vefatı üzerine,1595 yılında İstanbul’a gelerek tahta çıkmasıyla başlar.

Osmanlı Devlet’i tarihinde en kanlı kardeş katlini yapan padişah olarak da bilinen Sultan 3.Mehmet;tahta çıktığı esnada,“Fatih Kanunnamesi” olarak da bilinen “Kanunname-i Al-i Osman”ın verdiği yetkiye dayanarak 4 ‘ü yetişkin 15’i daha çok küçük, tam 19 erkek kardeşinin katledilmesinin emrini vermiştir.Bu olay halkın III.Mehmet’e(üçüncü mehmet) kin ve nefret duymasına sebep olmuştur.

Şehzade eğitiminde çok önemli bir yere sahip olan “Sancak Sistemi”ne çıkan son padişah 3.Mehmed,bu dönemle birlikte bu sistemi kaldırıp “Kafes Sistemi”ni getirmiştir.

Sancak Sistemi nedir?

Osmanlı Devleti’nde,Şehzadelerinin yetişip tecrübe kazanmaları için Lala’lar(Hoca-Eğitmen) eşliğinde Sancaklara yönetici olarak atanmasına Sancak Sistemi denir.Özellikle “Manisa Sancağı(Saruhan Sancağı)” son dönemlerde şehzadelerin tecrübe kazanıp tahta çıktığı sancak olarak ön plana çıkmaktadır.

Kafes Sistemi nedir?

Şehzadelerin Sancaklara yönetici olarak artık gönderilmeyip,sarayda,bir odada,gözetim altında tutulup yetiştirilmesine denir.Kafes Sistemi’ne,Şehzadelerin tutulduğu bölümün bahçesinde bulunan şimşir ağaçlarından dolayı “Şimşirlik” de denilmektedir.Belki de Osmanlı Devleti’nin/İmparatorluğu’nun yıkılmasına sebep olan nedenlerin başında gelebilecek olan Kafes Sistemi ,yönetim tecrubesinden yoksun ve halktan kopuk şehzadelerin padişah olmasına yol açmıştır.

3.Mehmet dönemi siyasi olaylar nelerdir?

Sultan III.Mehmed tahta çıktığında,babası 3.Murat döneminde başlayan ve devam eden “Osmanlı-Avusturya Savaşı”yla ilgilenmeye başlamıştır.

Osmanlı-Avusturya Savaşı nedir? Osmanlı Avusturya Savaşı Nedenleri? Haçova Meydan Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları? Haçova Meydan Savaşı Nasıl Kazanılmıştır?

Papa ve Avusturya’nın Propaganda ve kışkırtmalarıyla Osmanlı’ya tabii;Erdel,Eflak ve Boğdan voyvodalıkları isyan etmeye başlar.Bu durum üzerine Osmanlı Devleti,Eflak ve Boğdan’ın Prenslik statüsünü kaldırıyor ve Osmanlı’ya bağlı birer vilayet haline getirerek Valiler tayin ediyor.Bu duruma karşı Papa’nın çağrısıyla ; Almanya,Avusturya,Belçika,Bohemya,İtalya,Macaristan’dan oluşan bir Hıristiyan ordusu kuruluyor.Hıristiyan ordusu “Estergon Kalesi”ni kuşatıyor ve büyük katliamlardan sonra Estergon Kalesi’ni 2 Eylül 1595 tarihinde Osmanlı’nın elinden alıyor.Birçok önemli kale ve şehirlerin kaybedilmesi üzerine; halk arasında,Yeniçerilerde ve Devlet yöneticileri arasında büyük huzursuzluk baş göstermeye başlar ve III.Mehmed’in ordunun başında sefere çıkmasını isterler.Bu durumu gören padişah,Hocası Sadeddin Efendi’ye de danışarak Ordu’nun başında sefere çıkmaya karar verir.Bu karar,Halk ve Yeniçeriler tarafından coşkuyla karşılanır.Padişahın validesi Safiye Sultan karşı çıkmışsa da III.Mehmed validesine:“Eğer sefere çıkmayacaksak Eyüp Sultan’da bu kılıcı niye kuşanırız”der ve kararından vazgeçmez.

Sultan Mehmet ordu’nun başında çıktığı seferinde öncelikle Eğri kalesini 12 Ekim 1596 tarihinde fetheder ve şehrin en büyük kilisesini camiye çevirerek ilk Cuma namazı burada kılar.Bu başarı,Sultan Mehmet’e “Eğri Fatihi” denilmesini sağlayacaktır.

Daha sonra,Avusturya öncülüğünde 15 hiristiyan devletinin birleşmesiyle oluşan ve 300.000 askerden oluşan hıristiyan ordusuyla,140.000 askerden oluşan Osmanlı ordusu 24 Ekim 1596 tarihinde Haçova Meydanı’nda karşılaşır.Avusturya Odusunun bir anlık disiplinsizliği(Henüz savaş bitmeden kazandıklarını sanarak eşyaları ve hazineyi yağmalamaya başlar) ve Osmanlı ordusunun geri hizmetinde bulunan Oduncular,Çadırcılar,Deveciler ve Aşçıların da Yeniçerilere ve Akıncılara destek vermesiyle topyekün saldıran Osmanlı orudusu büyük bir zaferle “Haçova Meydan Savaşı”nı kazanmıştır.Avusturya baskın durumdayken savaşı yarıda bırap ,savaş meydanından geri dönmek isteyen, hocası Sadeddin Efendi’nin baskısıyla da olsa kalan Sultan 3.Mehmet’e “Haçova Fatihi” denilmiştir.

Haçova Savaşı Önemi Nedir? Haçova Savaşı Sonuçları?

* Netice itibariı ile Osmanlı ordusu yenilmek üzereyken kazanmıştır.

* Osmalı Devleti Batılar nezdinde çok büyük bir prestij kazanmıştır.

* Osmanlı’nın batıda kazandığı son meydan savaşıdır.

* Orduya çok büyük moral vermiştir.

* Savaş sonunda,yoklama yapılarak savaştan kaçan kaçakların tespit edilmesi ve mallarına el konulmasından dolayı “Celali İsyanları”nın başlamasına neden olmuştur.

* Bu savaş sayesinde Osmanlı’nın Avrupadaki egemenliği daha uzun bir müddet sürmüştür.

Kanije Kalesi savunması veya Tiryaki Hasan Paşa Kanije Savunması nedir? Kanije Fatihi Kim?

Kanije Savunması,Tiryaki Hasan Paşa’nın 1601 yılında Osmanlı’nın elinde bulunan Kanije Kalesi’ni Avusturya’ya karşı az sayıda ordusuyla taktiksel ve psikolojik yöntemlerle savunması ve zafer kazanmasına denir.Bu Başarı üzerine Tiryaki Hasan Paşa’ya “Kanije Fatihi” denilmiştir.

Kanije Kalesi nerede? Kanije Kalesi hangi ülkededir?

Macaristan’ın Güneybatı’sında bulunan,Macaristanın Kanije şehri’nin kalesidir.Hırvatistan,Bosna ve Macaristan üçgeninin arasında bulunur.

3.Mehmet dönemindeki önemli olaylar,3.mehmet dönemi ıslahatları nelerdir? 3.Mehmet dönemi kısaca başka hangi gelişmeler olmuş,Şimdi de onlara bakalım;

* Osmanlı-İran Savaşı başlamıştır.

* Son dönemlerinde içkiyi yasaklatıp,bütün meyhaneleri kapattırmıştır.

* Vefatından önce de saltanat için harekete geçeceği dedikoduları üzerine;Henüz 19 yaşındaki oğlu Şehzade Mahmut’u öldürtmüştür.(ahmetsimsirgil.com)

* 3.Mehmet’in mahlası “Adli”dir.

3.Mehmet dönemi mimari eserleri“;Eminönü Yeni Camii(3.Mehmet döneminde temelleri atılmış sadece,3.Mehmet ve arkasından da Validesi Safiye Sultanın ölmesi üzerine yarım kalmıştır.Daha sonra Hatice Turhan Sultan tamamlatmıştır),Gölmarmara Çarşısı içindeki Halime Hatun Camii ve Külliyesi(Süt annesi adına)

* 21 Aralık 1603 tarihinde ölmüştür.3.Mehmet ölümü iki farklı sebep’e dayandırılıyor.İlk sebep’e göre; ülkenin içinde bulunduğu durum;Avusturya-Osmanlı savaşı,Osmanlı-İran savaşı ve Celali İsyanları’nın verdiği sıkıntıyla kalp krizi geçirerek öldüğü şeklindedir.Diğer bir sebep’e göre ise, Sultan 3.Mehmet bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir Meczup/Derviş “Elli altı gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın.Gafil olma padişahım,durma günlerini say” diyerek uzaklaşmıştır.Bunun üzerine çok sıkıntıya düşen,yemeden-içmeden kesilen 3.Mehmed’in kalp krizi geçirerek öldüğü şeklindedir.Sultan Mehmet Han’ın Türbesi Ayasofya Camii’nin bahçesindedir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir