2.Süleyman Dönemi

2.Süleyman Dönemi Önemli Siyasi Olayları-Gelişmeleri Nelerdir?

2.Süleyman Dönemi (1687-1691)

2.Süleyman Kimdir? 2.Süleyman’ın Hayatı

Osmanlı Devleti’nin 20.Padişahı ve İslam dünyasının 85.Halifesi’dir.2.Süleyman’ın babası Sultan İbrahim,annesi ise Saliha Dilaşub Sultan’dır.15 Haziran 1642 tarihinde doğmuştur.

Güzel ahlaklı ve dindar bir kişiliğe sahip olan II.Süleyman,yakalandığı hastalıktan kurtulamayıp,22 Haziran 1691 tarihinde,51 yaşında vefat etmiştir.

40 yıla yakın bir zaman zarfında “Kafes Sistemi”nde yaşayan Sultan 2.Süleyman,ağabeyi Sultan 4.Mehmet(Avcı Mehmet)‘in Yeniçeriler tarafından tahttan indirilmesi üzerine,8 Kasım 1687 tarihinde tahta çıkmıştır.

Sultan 2.Süleyman’ın Saltanatı yaklaşık 4 yıl sürmüştür.2.Süleyman hakkında kısa bilgi edindikten sonra,şimdi de II.Süleyman Dönemi’ne bakalım.

2.Süleyman Dönemi Siyasi Olaylar,2.Süleyman Dönemi Önemli Olaylar

2.Süleyman tahta çıktığı sırada, ülke hem içerde hem dışarıda çok sıkıntılı bir durumdaydı.Zira,Anadolu’da eşkiyalık almış başını gidiyordu,Rumeli’de yerel yöneticiler halktan usulsuz vergiler alıp yolsuzluklara karışıyordu.

İstanbul’da Yeniçeriler içindeki bir gurup zorba Cülus Bahşişi almadıkları gerekçesiyle Sadrazam Siyavuş Paşayı öldürmüştü ve hala birtakım zorbalığa devam ediyordu.

Bu zorbaların halkın dükkanlarına da saldırması ve yağmalaması üzerine,Sancak Vakası olarak da bilinen olay olur.Bu zorbaların zorbalıklarından bıkan halk da isyan edip saraya dayanır.5 bin-6 bin kişiden oluşan topluluk,padişaha kutsal sancağı çıkarmasını ve zorbaların ortadan kaldırılmasını söylerler.

Not:Kutsal Sancak,savaşlarda ve isyanları bastırmada,kutsallığına inanıldığı için çıkarılırdı. Hz.Muhammed (S.A.V)’in savaşlarda kullandığına inanılan bu sancağı Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Kutsal Emanetler’le beraber getirdiği söylenir.

Padişah Sancağı çıkartıp, orta kapıya astırır,bunun üzereni herkes sancağın altında toplanır ve geceyi saray da geçirir ertesi gün bir kısım zorbayı yakalayıp öldürür,bir kısmını da Padişah yayınladığı bir fermanla İstanbul dışına,uzak yerlere göndererek meseleyi çözer.

Ülke dışındaki gelişmelerde de durum bir o kadar vahimdi,Zira,Sultan 4.Mehmet Dönemi‘ndeki 2.Viyana kuşatması’nın başarısız olması ve Osmanlı aleyhine bir bozgunla sonuçlanması üzerine,Batılı Devletler(Kutsal İttifak Devletleri;Avusturya,Venedik,Malta,Lehistan,Rusya) bundan cesaret alıp, Osmanlı topraklarını bir bir işgal etmeye başladılar.

Venedik Mora’yı,diğer Kutsal İttifak devletleri de;Vişegrad,Uyvar,Estergon,Budin,Bosna,Eflak ve Belgrad gibi Osmanlı’nın hayati öneme sahip topraklarını işgal ettiler.

Bunun üzerine Sultan 2.Süleyman ordunun başında sefere çıkmaya karar verir.Sağlık durumu sefer için elverişli değildi fakat halka ve orduya moral vermek ve kaybedilen toprakları geri almak düşüncesiyle ordunun başında önce Edirne’ye daha sonra Sofya’ya kadar gider.

Avusturya ordusunun Erdel,Vidin ve Nişe de girmesi ve oradaki Recep Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun yenilmesi,ordu içinde isyan belirtileri üzerine,2.Süleyman Edirne’ye geri döner ve daha sonra İstanbula gelerek,Şeyhülislam’ın da tavsiyesiyle Sadrazamlığa,Köprülü Mehmet Paşa’nın oğlu olan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa‘yı getirir.

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Dönemi

Babası Köprülü Mehmet Paşa ve Ağabeyi Köprülü Fazıl Ahmet Paşa gibi yetenekli olan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa,ilk işi,halkın altında ezildiği vergileri kaldırmak oldu.

Daha sonra önemli görevlere dürüst ve yetenekli kişileri atadı ve bazı isyancı Ağalarını devreden çıkardı.

İçerde asayişi sağlayan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa daha sonra sancağı alıp Avusturya’nın(Kutsal İttifak’ın) işgal ettiği yerleri geri almak için sefer düzenledi.

Burada da çok başarılı olan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa;Vidin,Niş,Semendire ve Belgrad’ı geri aldı.Bu başarılarından dolayı Padişah o kadar memnun olmuştu ki,Köprülü Fazıl Mustafa Paşa İstanbul’a döndüğünde Padişah bizzat kendisi onu karşıladı ve memnuniyetini ifade etti.

Kutsal ittifaka karşı yapılılan ikinci bir seferle ordunun başında Edirne’ye gelen Sultan 2.Süleyman,ağır hasta olmasından dolayı burada,22 Haziran 1691’de vefat etti.

2.Süleyman’ın yerine,Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’nın tavsiyesiyle taht’a Süleyman’ın kardeşi 2.Ahmet çıkarılmıştır.

2.Süleyman Dönemi Islahatları,2.Süleyman Dönemi Önemli Olayları,2.Süleyman Dönemi Kısaca Başka Neler Olmuş Bakalım;

* Bu dönemde ilk kez tütün vergisi çıkarılmıştır.

* Para sıkıntısından dolayı bakır para basılmıştır.

* Halka ağır gelen bazı vergiler kaldırılmıştır.

* 2.Süleyman Dönemi‘ne de bir “Köprülü” damgasını vurmuştur.

* Osmanlı tarihinde “Köprülüler Dönemi” olarak bilinen dönem,“Duraklama Devri”ndeki “Yükselme Devri” olarak görülür.

* 2.Süleyman Dönemi içinde Eyüp’te ve Mısır Çarşısı’nda yangınlar çıkmıştır.

* 2.Süleyman Dönemi eserleri;İstanbul Fener de bir Kule yaptırmıştır.İzmirde bir camii ve yine Fener’de bir köşk yaptırmıştır.

* 2.Süleyman’ın Mezarı,Kanuni Sultan Süleyman‘ın mezarının da bulunduğu Süleymaniye Camii ve Külliyesi’nin bahçesindedir.

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir