2.Selim(Sarı Selim) Dönemi

2.Selim (Sarı Selim) Dönemi Önemli Siyasi Olayları Nelerdir? Sokullu Mehmet Paşa Kimdir?

2.Selim (Sarı Selim) Dönemi (1566-1574)

2.Selim (Sarı Selim) Dönemi
2.Selim (Sarı Selim)

2.Selim Kimdir? yada nam-ı diğer Sarı Selim Kimdir?

Osmanlı Devleti’nin 11.Padişahı ve İslam Dünyasının 76.Halifesi olan 2.Selim’in,“Sarı Selim”in, babası Kanuni Sultan Süleyman,annesi Hürrem Sultan’dır.28 Mayıs 1524 tarihinde İstanbul Topkapı Sarayı’nda doğmuştur.

2.Selim(Sarı Selim) Dönemi,2.Selim Dönemi Siyasi Olayları

2.Selim (Sarı Selim) Dönemi,babası Kanuni Sultan Süleyman’ın “Zigetvar Seferi” sırasında ölmesi üzerine,o sırada, bulunduğu Manisa Sancakbeyliği’nden İstanbul’a gelerek hükümdarlığını ilan etmesiyle başlar.

II.Selim,taht varisi olabilecek kardeşlerinden Şehzade Ahmet ve Şehzade Cihangir’in kendiliğinden ölmesi,“Şehzade Mustafa”nın da babası Kanuni Sultan Süleyman tarafından boğdurularak öldürmesi üzerine,geriye kalan tek kardeşi Şehzade Bayezid ile taht mücadelesine girişmiştir.Babasının da desteğini alan Sarı Selim mücadelede başarılı olmuştur.Netice itibariyle Şehzade Bayezid’in kaçarak İrana sığınması ve daha sonra,Kanuni ile İran Şahının mektuplaşması sonucunda Osmanlıya teslim edilen şehzade Bayezid’in orada boğdurularak öldürülmesi üzerine,tahtın tek varisi olarak babasının ölümünden sonra tahta çıkmıştır.

2nci Selim(Sarı Selim) Dönemi’ne damga vuran isim ise,”Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa”dır.

Sokullu mehmet paşa kimdir?,Sokullu mehmet paşa dönemi,
Sokullu Mehmet Paşa

Sokullu Mehmet Paşa Kimdir?

Bir devşirme olarak Enderun’da yetişen Sokullu Mehmet Paşa,Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde de sadrazamlık yapmış,müthiş yetenekli,zeki ve tecrübeli bir devlet adamıydı.Sultan 2.Selim Dönemi’nde ve 2.Selim’den Sonra tahta çıkacak olan Sultan 3.Murat Dönemi’nde de Sadrazamlık yapacak olan Sokullu Mehmet Paşa’nın çok başarılı olmasından ve devlet işleriyle 2.Selim’den ve 3.Murat’tan daha fazla ilgilenmesinden dolayı,Sultan 2.Selim ve Sultan 3.Murat dönemleri “Sokullu Mehmet Paşa Dönemi” olarak bilinmesine sebep olacaktır.

Ordunun başında hiç sefere çıkmayan 2.Selim(Sarı Selim),o görevi Sokullu Mehmet Paşa’ya vermiştir.Bu dönemin Sokullu Mehmet Paşa dönemi olarak sayılmasının da en büyük sebebi burdan gelmektedir.Çünkü yapılan fetihlerin çoğunda ordunun başında sefere Sokullu Mehmet Paşa çıkmıştır.

Sokullu Mehmet Paşa dönemi olayları nelerdir? Sokullu Mehmet Paşa dönemi siyasi olaylar,Sokullu Mehmet Paşa Dönemi Kısaca neler Olmuş onlara bakalım;

2.selim dönemi osmanlı haritası,sarı selim dönemi osmanlı haritasıKıbrıs fethedilmiştir.

* Sakız Adası fethedilmiştir.

* Yemen Osmanlı’ya bağlanmıştır.

* Kuzey Afrikada fethedilmeyen son toprak “Tunus” da fethedilmiştir.

* Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından;1568’de Süveyş Kanalı Projesi,1569’da Don-Volga Kanal Projesi,1591’de de Karadeniz-Marmara Kanal Projesi olmak üzere üç tane proje hazırlanmıştır.Fakat sonuç alınamamıştır.Daha sonraki dönemlerde Don-Volga yaklaşık 3,5 asır sonra,1953 yılında Sovyetler tarfaından açılmıştır.Süveyş kanalı da 1869 yılında Birleşik Krallık tarafından açılmıştır.3.Projesi olan Karadeniz-Marmara Kanalı projesi ise günümüzde “Çılgın Proje” olarak basında yer alan Proje kapsamında yapılması düşünülüyor.

* Sokullu Mehmet Paşa’nın ne kadar ileri görüşlü olduğunu bu projelerinden anlayabiliyoruz.

İnebahtı Deniz Savaşı yapılmış fakat kaybedilmiştir.

İnebahtı (Lepanto) Deniz Savaşı Nedir?

İnebahtı (Lepanto) Savaşı veya İnebahtı Muharebesi; İspanya,Venedik,Ceneviz,Papalık(devleti) ve Malta’dan oluşan Haçlı ittifakı ile Osmanlı Devlet’i arasında 7 Ekim 1571 tarihinde Mora Yarımadası İnebahtı Körfezi’nde meydana gelen bir deniz savaşıdır.

İnebahtı Deniz Savaşı’nın nedenleri nelerdir? İnebahtı Deniz Savaşı’nın nedenleri maddeler halinde şöyle yazabiliriz.

* Kıbrısın fethi ,Avrupada büyük tepki uyandırmıştı.

* Bunun intikamını almak ve Osmanlı donanmasını yok etmek amacıyla bu savaş gerçekleşmiştir.

* Ayrıca Avrupalılar,Kıbrısı fetheden Osmanlının;Girit,Malta ve Sicilya adalarına da saldıracağından korkuyordu.

İnebahtı Deniz Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

* Avrupalıların “Lepanto” veya “Leponta” olarak adlandırdıkları “İnebahtı Deniz Savaşı”nı Osmanlı kaybetmiştir.

“Yenilmez Armada” olarak görülen Osmanlı Donanma’sı ilk kez kaybetmiştir.

* Türk Gölü olarak görülen Akdeniz’de Osmanlı’nın prestiji sarsılmıştır.

* İnebahtı Deniz Savaşı,tarihe “İnebahtı Faciası” olarak geçecektir.

* Uluç Ali Paşa komutasında 42 gemi hariç,geri kalan tüm Osmanlı donanması,142 gemi,yakılmıştır.20.000 asker şehit olmuştur.Uluç Ali Paşa; komutasındaki filoyu kurtarmış,bu başarısından dolayı Kaptan-ı Deryalığığa getirilerek ,“Uluç Ali Paşa” olan adı “Kılıç Ali Paşa” olarak değiştirilmiştir.

* Osmanlı Devlet’i yeniden,kısa bir sürede güçlü bir “Donanma” oluşturmuştur.

* Video için(Hicran dergisi-1571 İnebahtı Deniz Faciası)

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi önemli olayları veya Sokullu Mehmet Paşa Dönemi gelişmeleri olarak bunlar olmuştur.Şimdi de 2.Selim Dönemi kısaca hangi gelişmeler yaşanmış onlara bakalım.

2.Selim (Sarı Selim) Dönemi önemli olayları nelerdir? 2.Selim dönemi yenilikleri,2.Selim Dönemi ıslahatları nelerdir? 2.Selim Dönemi olayları kısaca şu şekilde verebiliriz;

Yemen İsyanı olmuştur.İsyan bastırılmıştır.

* Sumatra Seferi (Endonezya-Açe) gerçekleştirilmiştir.

* Cülus Bahşişi ilmiye sınıfına da verilmeye başlanmıştır.

* 2.Selim Mahlası “Selimi”dır.Padişah 2.Selim şiirlerinde bunu kullanırdı.

* Kanuni Sultan Süleyman’ın yasakladığı içki’yi,özgürlükler bağlamında, 2.Selim serbest bırakmıştır.

* 2.Selim (Sarı Selim) Dönemi eserleri;Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Mimar Sinan’ın eseridir.Mimar Sinan’ın “Ustalık Eserim” dediği yapıt),Lefkoşe Selimiye Camii,Kabe’nin tamiratını yaptırmıştır.Konya Mevlana Camii,Ayasofya ya eklenen iki minare de 2.Selim döneminde yapılmıştır.

* 2.Selim (Sarı Selim) nasıl öldü? Sultan 2.Selim’in ölümü,Saray hamamında gezerken ayağının mermere takılarak düşmesi sonucu hastalanması ve bir süre sonra da, tüm tedavilere rağmen hayata veda etmesi şeklinde olmuştur.Bazı görüşlere göre ise;hamamda cariyeleri kovalarken ayağının mermere takılarak düşmesi üzerine ölmüştür şeklindedir.Sultan Sarı Selim’in mezarı ise Ayasofya Camii avlusundadır.

4 comments

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir