2.Osman (Genç Osman) Dönemi

2.Osman (Genç Osman) Dönemi

2.Osman (Genç Osman) Dönemi Önemli Siyasi Olayları Nelerdir? Hotin Seferi Nedir?

2.Osman (Genç Osman) Dönemi (1618-1620)

2.Osman (Genç Osman) Kimdir? 2.Osman’ın Hayatı

2.Osman(Genç Osman) DönemiOsmanlı Devleti’nin 16.Padişahı ve İslam dünyasının 81.Halifesi olan 2.Osman’ın(Genç Osman’ın), babası Sultan 1.Ahmet,annesi Mahfiruz Sultan’dır.3 Kasım 1604 tarihinde doğan 2.Osman,Yeniçeriler tarafından 20 Mayıs 1622 tarihinde,Yedikule Zindanları’nda,öldürülmüştür.2.Osman hakkında kısa bilgi verdikten sonra şimdi de 2.Osman Dönemi’nde hangi gelişmeler olmuş ona bakalım;

2.Osman (Genç Osman) Dönemi Siyasi Olayları

2.Osman (Genç Osman) Dönemi,Genç Osman’ın henüz 14 yaşındayken, amcası 1.Mustafa‘nın rahatsızlığı sebebiyle tahttan indirilmesi üzerine,26 Şubat 1618 tarihinde tahta çıkmasıyla başlar.

Çok iyi bir eğitim almış olan Genç Osman,yaşı küçük olmasına rağmen padişahlığı döneminde devlette bazı yeniliklerin,ıslahatların yapılması gerektiğinin farkındaydı.

Önce kendinden başladı.Saraydaki kadın saltanatını kırmak için saray dışından evlenen Genç Osman,daha sonra Şeyhülislam’ın “Fetva Vermek” dışındaki tüm yetkilerini elinden alarak,ilmiye sınıfının devlet işlerine karışmasını önlemeye çalışmıştır.

Özellikle Lehistan seferindeki başarısızlık üzerine,başarısızlık sebeplerini ortaya çıkarmak ve gerekli değişiklikleri yapmak için ilk önce “Kapıkulu Ocakları”nda sayım yaptırmıştır.Bu sayım sonucuna göre, kayıtlı asker sayısı ile verilen maaş birbirini tutmuyordu.Yani birileri askerleri fazla gösterip onlar adına gelen paraları ceplerine atıyordu.

Yeniçeri Ocakları‘nda yayılmış olan yozlaşma ve bozulma üzerine Genç Osman Yeniçeri Ocağını kaldırıp yerine,Anadoludan getireceği askerlerle,yeni bir ocak kurma fikrine varmıştı.

Hotin seferine çıkmadan önce Kösem Sultan’ın oğlu Şehzade Mehmet‘in(2.Osman’ın üvey kardeşi) ölüm emrini vermesi halk arasında büyük tepkiye neden olmuştur.Ayrıca Şeyhülislam’ın yetkilerinin alınması ve Yeniçeri Ocağını kaldırıp yerine yeni bir Ocak kurma düşüncesi, ona pahallıya mal olmuştur.

Zira,bütün bu gelişmelerden destek alan Yeniçeriler’in çıkardığı bir isyanla Genç Osman tahttan indirilir ve bir süre Orta Camii’de(Şehzadebaşı Camii) gözaltında tutulduktan sonra Yedikule Zindanlarına götürülür.Yedikule Zindanları Genç Osman’ın boğdurularak öldürülmesine tanık edecektir..Genç Osman,Yedikule Zindanları‘ndaki odasında cellatlarla boğuşmuşsa da başarılı olamayıp öldürülmüştür.Cellatlardan birinin Genç Osman’ın hayalarından tutup patlattığı söylenir..2.Osman’ın(Genç Osman’ın) ölümü,öldürülme şekli Yeniçeriler için kara bir leke olarak tarihteki yerini almıştır.Genç Osman,belkide üvey kardeşinin ölüm emrini vermiş olmanın musibetini yaşamıştır kim bilir.

1620-1621 Osmalı Lehistan Savaşı nedir? Lehistan Seferinin Neden ve Sonuçları?

Osmanlı Devleti ile Lehistan(Bu günkü Polonya) arasında yapılan bir savaştır.Hotin Seferi olarak da bilinir.

Lehistan’ın Erdel,Boğdan ve Kırım’nın içişlerine karışması neticesinde Kırım’ın da buna karşılık vermesi, ayrıca Lehistan’ın Boğdan’a saldırması ve “Hotin Kalesi”ni işgal etmesi üzerine savaş başlamıştır.

Hotin Seferinin Nedenleri Nelerdir? Hotin Seferi Sonuçları Nelerdir?

Bu olaylar üzerine Sultan Genç Osman Hotin Seferi’ne,Ordunun başında çıkmaya karar verir.Genç Osman sefere çıkmadan önce,İskender Paşa komutasındaki birlikler Lehistan birliklerini Yaş’ta bozguna uğratmıştı.

Genç Osmanın Hotin seferine çıkması üzerine,Lehistan da Avusturyadan destek alarak kalabalık bir ordu kurmuşlardı.İki ordu hotin önünde karşılaştı.Osmalı ordusu Hotin Kalesini kuşattı fakat alamıyordu.Düşmanın birtürlü yenilmemesi ve Yeniçerilerin Genç Osman’dan haz almamaları sebebiyle,savaş konsantrasyonu bozulmuştu.Bu sırada Lehistan elçilerinin savaşa kendilerinin sebep olduklarını bildirmeleri üzerine 29 Eylül 1621 tarihinde “Hotin Antlaşması” yapılarak savaşa ve sefere son verildi.

Osmalı Lehistan Savaşı sonuçları nelerdir? Hotin Antlaşması’nın önemi,Hotin Antlaşmasının maddeleri nelerdir?Hotin Antlaşması Kısaca Neler Olmuş Bakalım;

İki ordu yenişememiştir.Fakat barış imzalamışlardır.

* Kırım Lehistan’a bir daha saldırmayacak.

* Lehistan’ın Kırıma verdiği vergi(40.000 altın) devam edecek.

* Hotin,Osmanlının himayesindeki Boğdan’a geri verildi.

* Hotin Seferinin önemi olarak şunu görebiliriz;Genç Osman’da, savaşta fazla bir varlık göstermeyen ve yozlaşmaya yüz tutmuş Yeniçeri Ocağını kaldırma fikrinin oluştuğunu ve bunun da hayatına mal olduğudur.

2.Osman (Genç Osman) Dönemi ıslahatları,2.Osman (Genç Osman) Dönemi’nde yapılan yenilikler nelerdir? 2.Osman(Genç Osman) dönemi önemli olaylar Nelerdir? 2.Osman Dönemi kısaca neler olmuş onlara bakalım;

Başkenti İstanbul’dan Anadolu’ya taşımayı düşünmüştür.

* Osmanlı ile İran arasındaki Savaşı, Sultan 1.Ahmet Dönemi’ndeki Nasuh Paşa Antlaşması baz alınarak imzalanan “Serav Antlaşması” ile son bulmuştur.

* 2.Osman’ın(Genç Osman’ın) eserleri ; Güngören Genç Osman Camii,Göngören Köyiçi’de Av Köşkü,Fatih Abbas Ağa Çeşmesi ve Galata Sultan 2.Osman Çeşmesi’dir.

* Osmanlı padişahları arasında en genç yaşta ölen/öldürülen padişahtır.

* 2.Osman’ın mahlası “Farisi”dır.

* Genç Osman’ın türbesi,babası Sultan 1.Ahmet‘in Sultanahmet Camii’ndeki türbesinin yanındadır.

Egitimbaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.