2.Murat Dönemi

2.Murat Dönemi Siyasi ve Önemli Olayları Nelerdir? BuçukTepe İsyanı Nedir?

2.Murat Dönemi (1421-1451)

Sultan 2.Murat dönemi
Sultan 2.Murat

Osmanlı Devleti’nin 6.Padişahı olan 2.Murat’ın babası 1.Mehmet(Çelebi Mehmet),annesi ise Emine Hatun’dur.

2.Murat,tahta çıktığı sırada “Düzmece Mustafa İsyanı” olarak bilinen, amcası “Mustafa Çelebi”nin isyanıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır.Bu isyana karşı verilen mücadelede başarılı olmuş ve amcası Mustafa’yı yakalatıp öldürtmüştür.

Osmanlı Devletin’nin “Kuruluş Dönemi”nin son padişahı olan 2.Murat,Osmanlı tarihinde tahtı gönüllü olarak terk eden tek padişahtır.2.Murat taht’ı kendi isteğiyle 12 yaşındaki oğlu 2.Mehmet’e(Fatih Sultan Mehmet) bırakınca,Haçlılar bu durumu fırsat bilerek daha önce imzaladıkları “Segedit Antlaşması”nı bozarak saldırıya geçmişlerdir.

Edirne Segedit Antlaşması’nın nedenleri? Segedit Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

Balkanlarda ard arda gelen yenilgiler üzerine Osmanlı Devleti sıkıntılı bir sürece girmiş ve 1444 yılında Haçlılarla “Edirne Segedit Antlaşması”nı imzalamak zorunda kalmıştır.Osmanlıların Balkanlarda imzaladığı ilk Antlaşma olan “Edirne Segedit Antlaşması” na göre;
⦁ Bulgaristan’daki Osmanlı Egemeliği tanınacak.
⦁ Sırplar Osmanlı’ya vergi verecek.
⦁ Eflak(Romanya) Osmanlıya vergi vermeye devam edecek fakat Macaristan’ın egemenliğinde kalacak.
⦁ Osmanlı-Haçlı sınırı Tuna Nehri olacak.
⦁ Segedit Antlaşması 10 yıl boyunca geçerli olacak.

Henüz 12 yaşında olan Fatih Sultan Mehmet yeterli düzeyde tecrübeye sahip değildi.Bu durumu gören Çandarlı Halil Paşa ve diğer devlet adamları,2.Murat’ı geri dönmesi için ikna ettiler.Bunun üzerine ordunun başına geçen 2.Murat,Haçlılarla yapılan “Varna Savaşı”nda Haçlıları bozguna uğratmıştır.

Önemli Not:Burada dikkat edilmesi gereken;Sultan 2.Murat hemen tahta çıkmıyor,Ordunun başına geçiyor.Daha sonra Buçuk tepe İsyanı’ndan sonra taht’a geçecektir.

1448 yılında Haçlılar Osmanlı’yı Balkanlardan çıkarma düşüncesiyle tekrar saldırıya geçtiler ve 2.Kosova Savaşı’nın başlamasına sebep oldular.2.Murat,“2.Kosova Savaşı”ndan da zaferle çıkmayı bilmiş ve Balkanları kesin olarak Türk Yurdu haline getirmiştir.Bu savaş,Türklerin son savunma;Haçlıların son saldırı savaşıdır.

Hatırlayalım;1.Murat “1.Kosova Savaşı”,2.Murat “2.Kosova Savaşı”nı kazanmıştır.

2.Murat,1422’de ilk kez Donanma’yı da kullanılarak İstanbul’u kuşatmış fakat kuşatma sırasında 2.Murat’ın küçük kardeşi,şehzade Mustafa’nın isyan etmesi üzerine kuşatma kaldırılmış ve 2.Murat İznik’te kardeşini yakalatarak boğdurtmuştur.

2.Murat Döneminde meydana gelen diğer bir önemli gelişme ise,“Buçuktepe İsyanı”dır.

Buçuktepe İsyanı nedir? Buçuktepe vakası nedir? Buçuktepe İsyanı nedenleri nelerdir?

Sultan 2.Murat gönüllü olarak tahtı oğlu 2.Mehmet’e bırakıyor.2.Mehmet taht’a çıktığı dönemde bir ekonomik kriz patlak veriyor ve paranın değerinin düşürülmesi (Devalüasyon) olayı gerçekleştiriliyor.Paranın değerinin düşmesi ve yaşanan ekonomik kriz üzerine Yeniçeriler,maaşlarımıza “Buçuk” kuruş zam isteriz diyerek Edirne’nin doğusundaki bir “Tepe” de isyana başlar.2.Mehmet(Fatih Sultan Mehmet),bu isteklerini yerine getiriyor ve maaşlarına “Buçuk” kuruş zam yapıyor.Fakat Yeniçeriler isyana son vermiyorlar.Bu sefer de “Biz küçük padişahı(2.Mehmet) istemiyoruz,biz büyük padişahı(2.Murat) istiyoruz” gerekçe gösteriyorlar.Bu isyanda,henüz 12 yaşında olan 2.Mehmet’in,padişah olmasını istemeyen “Çandarlı Halil Paşa”nın rolü olduğu yönünde çeşitli kaynaklar mevcuttur.İsyan 2.Murat’ın tekrar taht’a geçmesiyle son buluyor.

2.Murat Dönemi önemli olayları,2.Murat dönemi ıslahatları nelerdir?2.Murat dönemi’nde başka hangi gelişmeler olmuş?

  • 2.Murat Dönemi’nde,Fizik,Kimya,Biyoloji gibi Pozitif Bilimler’e dayanan dersleri “Enderun Mektebi”ne eklemiştir.
  • Devşirme sistemi kanunlaşmıştır.
  • Edirne Darülhadis camii,Edirne Üçşerefli Camii,Bursa Muradiye camii,Amasya Yörgüç Camii,Filibe Şahabettin Paşa Camii,Üsküp Sultan Murat Camii,Edirne Beylerbeyi camii ve Edirne’deki Ergene Nehri üzerinde bulunan Uzunköprü 2.Murat döneminde yapılan mimari eserlerdir.
  •  Birçok Bilim Adamı Anadolu’ya getirilmiştir.
  •  Arapça ve Farsça eserler Türkçeye Çevrilmiştir.
  •  Sultan 2.Murat,arzu ve ümit anlamına da gelen “Muradi” mahlasını kullanmıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir