2.Bayezid (Beyazıt) Dönemi

2.Bayezid (Beyazıt) Dönemi Önemli Siyasi Olayları Nelerdir? Cem Sultan Olayı ve Şahkulu Ayaklanması Nedir?

2.Bayezid (Beyazıt) Dönemi (1481-1512)

2.Bayezid (Beyazıt) Kimdir ? 2.Bayezid’in Hayatı

.Padişahı2.Beyazıt Dönemi,2.Bayezid Dönemi,Osmanlının
2.Bayezid

Osmanlı Devleti’nin 8.Padişahı olan 2.Bayezid’in babası “Fatih Sultan Mehmet”,annesi ise Gülbahar Hatun’dur.Henüz 7 yaşında iken Lala’sı Hadım Ali Paşa nezaretinde Amasya Valiliğine atanmıştır.Şehzadelik dönemi çok iyi geçen 2.Bayezid’in Padişahlık dönemi çok sıkıntılı geçmiştir.

2.Bayezid (Beyazıt) Dönemi,Cem Sultan Meselesi,Şahkulu İsyanı ve Şehzadelerin taht mücadelesi yüzünden oldukça sıkıntılı geçmiştir.Hatta Yükselme Dönemi içindeki “Duraklama Devri” olarak görülür.

2.Bayezid (Beyazıt) Dönemi Siyasi Olayları

2.Bayezid Dönemi siyasi olaylarının başında gelen Cem Sultan Olayı ve Şahkulu İsyanı,2.Bayezid (Beyazıt) Dönemi‘nin sönük geçmesine,durgun geçmesine, neden olmuşlardır.

2.Beyazıt Dönemi’nde Yaşanan Cem Sultan Olayı Nedir? Cem Sultan Meselesi nedir? Cem Sultan Olayı kısaca izah edelim;

Fatih Sultan Mehmet’in diğer bir oğlu olan Cem Sultan,Fatih Sultan Mehmet’in ölmesi üzerine yerine geçen 2.Bayezid’in hükümdarlığını tanımayarak 4.000 kişilik kuvvetleriyle Bursa’ya gelir.İnegöl civarında Ayas Paşa komutasındaki 2.Bayezid’in orada bulunan kuvvetlerini yener ve Bursa’da, hükümdarlık alametleri olan;adına Hutbe’yi okutup,para bastırarak hükümdarlığını ilan eder.Bursa halkının da Cem Sultan’ı istemesi bunda etkili olmuştur.Cem Sultan Anadolu’nun yönetimini kendisinin yapacağını ve Rumeli’nin de 2.Bayezid’da kalmasını teklif eder.Fakat bunu kabul etmeyen 2.Bayezid,Cem Sultan’ın üzerine ordusunu gönderir.Bunun üzerine önce Eskişehire,daha sonra Valilik yaptığı Konya’ya geçer.Burada da güvende olmayan Cem Sultan kaçıp Mısıra gider.Konyadan ayrılırken halkın arkasından ağladığı rivayet edilir.Mısırda çok iyi karşılanır.Bir müddet burada kaldıktan sonra,Memlukların da desteğini alan Cem Sultan tekrar Anadoluya girer, Akşehir civarında yapılan savaşı kaybeder ve kaçıp “Rodos Şövalyeleri”ne sığınır.Rodos Şövalyeleri de onu alıp Papa’ya götürür.Bu sebeple olay uluslararası bir boyut alır.

Cem Sultan Olayının Sonuçları? Cem Sultan Meselesi’nin Önemi? Cem Sultan Meselesi Sonuçları Nelerdir? Şimdi de onlara bakalım;

* Batılı Devletler Cem Sultanı 2.Bayezid’e karşı koz olarak kullanmışlardır.

* Memlüklarla Osmanlı Devleti’nın arası bozulmuştur.

* 2.Bayezid Rodos şövalyeleri ile anlaşarak Cem Sultanı göz hapsinde tutmalarına karşılık,her sene    45.000 altın vermiştir.

* Bu olay yüzünden fetihler durma noktasına gelmiş.

* 2.Bayezid Dönemi’nin “Yükselme Devri”nden ziyade bir “Duraklama Devri” gibi geçmesine neden  olmuştur.

* Cem Sultan bir müddet sonra hastalanarak ölmüştür.

2.Bayezid Dönemi’nde meydana gelen diğer bir isyan ise,“Şahkulu İsyanı” veyahut “Şahkulu Ayaklanması”dır.

Şahkulu İsyanı Nedir? Şahkulu Ayaklanması Nedenleri Nelerdir? Şahkulu isyanı Hakkında Bilgileri Şu Şekilde Paylaşabiliriz;

İsyanı yapanın asıl adı “Şahkulu Baba Tekeli”dir.

2.Bayezid’in oğullarından şehzade Selim babasının yönetiminden memnun olmaması üzerine    başlattığı taht mücadelesine,Şehzade Ahmet ile Şehzade Korkut’un da dahil olmasıyla ülkede bir kaos  oluşmaya başlamıştı.

Vergide yaşanan adaletsizlik,halkın Şahkulu’ya destek vermesini sağlamıştır.

Şah ismail’in iranda Akkoyunlu Devleti’ni bertaraf edip Şii inanca dayalı “Safevi Devleti”ni kurması ve    Şii’liği yaymak istemesi.

* Safevi Devletinden destek alan Şahkulu’nun Şii’liği yaymak ve Anadolu’yu ele geçirmek düşüncesiyle  yaptığı isyandır.

Anadoluda birçok yeri ele geçirmesine rağmen sonunda yakalanarak idam edilir.Fakat Doğu  Anadolu’ya da yayılan isyanı,Şehzade Selim(Yavuz Sultan Selim) çok kanlı bir şekilde bastırmıştır.

2.Bayezid (Beyazıt) Dönemi Önemli Olayları Nelerdir? 2.Bayezid Dönemi Meydana Gelen Diğer Gelişmeler  Nelerdir? 2.Bayezid Dönemi Kronolojisi

* 1509 İstanbul Depremi olmuştur.“Küçük Kıyamet” olarak adlandırılan bu depremde 13000 kişi  hayatını kaybetmiştir.

Boğdan(Moldova) alınmıştır.

Venedik’e karşı “Sapienza Deniz Savaşı” ve “İnebahtı Deniz Savaşı” kazanılmıştır.Bu savaşlar  sonucunda;Modon,Koron, Navarin ve İnebahtı Kalesi Osmanlı’nın eline geçmiştir.

* 2.Bayezid mahlası “Adli”dir. Şiirlerinde “Adli” mahlasını kullanmıştır.

* 2.Bayezid;adil,merhametli,alim ve takva sahibi bir kişiliğe sahip olması münasebetiyle “Beyazıd-ı  Veli” olarak anılırdı.

* 2.Bayezid (Beyazıt) Dönemi ünlü mimarı “Mimar Hayreddin”dir.

* 2.Bayezid (Beyazıt) Dönemi eserleri;İstanbul Bayezid Camii,Edirne Bayezid Külliyesi (Camii,Medrese ve  Darüşşifa),Osmancık Dokuz Kemerli Köprü(Kızılırmak Nehri üzerinde),Manisa On Kemerli  Köprü(Gediz Nehri üzerinde) ve Sakarya Geyve Ali Fuat Paşa’da yapılan Sakarya Nehri üzerindeki  Köprü’yü sayabiliriz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir