1.Mustafa Dönemi(Deli Mustafa Dönemi)

1.Mustafa Dönemi(Deli Mustafa Dönemi)

1.Mustafa Dönemi Önemli Siyasi Olayları Nelerdir? 1.Mustafa Deli miydi?

1.Mustafa Dönemi (1617-1618 ve 1622-1623)

1.Mustafa kimdir? Deli Mustafa Kimdir? 1.Mustafa’nın Hayatı

1.Mustafa DönemiOsmanlı Devleti’nin 15.Padişahı ve İslam dünyasının

80.Halifesi olan Sultan 1.Mustafa’nın, babası

3.Mehmet,annesi ise Halime

Sultan’dır.1591 yılında Manisa’da doğmuştur.

Hastalığından dolayı

evlenmemiş ve çocuğu da olmamıştır.20 Ocak 1639

tarihinde vefat

etmiştir.

1.Mustafa Dönemi Önemli Olayları,1.Mustafa Dönemi Siyasi Olayları Nelerdir?

Sultan 1.Ahmet’in kardeşi olan 1.Mustafa,saltanatın babadan oğula geçmesi kuralının dışında tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır.Ağabeyi ve kendisinden önceki Osmanlı padişahı olan Sultan 1.Ahmet’in getirdiği “Ekber ve Erşed Kuralı”nın bir sonucu ve Kösem Sultan’ın desteğiyle,ailedeki “En Olgun ve Tecrübeli” bireyi olması münasebetiyle 22 Kasım 1617 tarihinde tahta çıkmıştır.

İki dönem taht’a çıkan 1.Mustafa’nın ilk dönem saltanatı 96 gün sürmüştür.Tahta çıkmak istemediği ve devlet işleriyle ilgilenemeyeceğini söylemesine rağmen devletin ileri gelenleri tarafından tahta çıkarılmıştır.Zira,taht’a çıktıktan sonra gerçekten devlet işleriyle ilgilenememiş ve 96 gün sonra tahttan inmiştir.

1.Mustafa Deli miydi?

1.Mustafa’nın yerine 2.Osman(Genç Osman) tahta çıkarılmıştır.Genç Osman’ın ıslahatlarından memnun olmayan ve çıkarları zedelenen yeniçerilerin,Genç Osman’ı öldürmeleri sonucunda 1.Mustafa 19 Mayıs 1622 tarihinde tekrar tahta çıkarılmıştır.Akıl sağlığı yerinde olmayan ve devlet işleriyle gerçekten ilgilenemeyeceği kadar rahatsız olan 1.Mustafa,yaklaşık 1 yıl 3 ay’lık 2.Dönem saltanatından sonra dönemin Şeyhülislamı Yahya Efendi’nin fetvasıyla tahttan indirilip,yerine Kösem Sultan’ın ve 1.Ahmet’in oğlu olan 4.Murat taht’a çıkarılmıştır.

* 1.Mustafa’nın ikinci dönemi’nin başında, “Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa” 2.Osman’ın Yeniçeriler tarfından katledilmesi üzerine Anadoluda Yeniçeriler’e karşı isyan başlatmıştır.Yakalattığı Yeniçerileri öldürtmeye başlar. Daha sonra isyan bastırılmıştır.

* 1.Mustafa eğitim almayan tek Osmanlı padişahıdır.

* Hatt-ı Hümayun’ları cariyesine yazdırdığı rivayet edilir.

* 1.Mustafa evlenmediği için çocuğu da olmamıştır.

* Taht’tan indirildikten 16 yıl sonra,20 Ocak 1639 tarihinde vefat etmiştir.

* Vefat ettiğinde 48 yaşındaydı.

* 1.Mustafa,Ayasofya Camii bahçesine defnedilmiştir.

* 1.Mustafa Dönemi’nde yapılmış eserlere rastlanılmamıştır.

* Hastalığından dolayı 1.Mustafa Dönemi kısaca Osmanlı’nın en verimsiz,en kısır geçen dönemi olarak tarihe geçtiğini söyleyebiliriz.

Egitimbaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.