1.Murat (Hüdavendigar) Dönemi

1.Murat (Murat Hüdavendigar) Dönemi Siyasi Olayları,Önemli Gelişmeleri ve Islahatları Nelerdir?

1.Murat (Murat Hüdavendigar) Dönemi (1362-1389)

Murat Hüdavendigar (1.Murat)
Murat Hüdavendigar (1.Murat)

1.Murat (Murat Hüdavendigar) Kimdir?

Osmanlı Devleti’nin 3.Padişahı olan 1.Murat’ın babası Orhan Gazi,annesi Nilüfer Hatun’dur.

Murat Hüdavendigar (1.Murat),1363 yılında “Sazlıdere Savaşı” ile Sırpları ve Bulgarları mağlup ederek,Bizans’ın en önemli üç şehriden biri olan Edirne’yi fethetmiş ve burayı başkent yapmıştır.

Hatırlanacağı üzere;Bizans’ın önemli şehirlerinden biri olan Bursa’yı Orhan Bey(Orhan Gazi), 1326 yılında fethetmişti ve Bizans’ın kalan diğer önemli bir şehri belkide en önemli şehri olan İstanbul’u da 2.Mehmet(Fatih Sultan Mehmet) 1453 yılında fethedecektir.

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye yayılması ve hakim olması 1.Murat Hüdavendigar döneminde olmuştur.Zira 1.Murat 1363 yılında “Sazlıdere Savaşı”yla Edirne’yi fethedip,başkent yaptıktan sonra,Haçlılar(Bizans ve Avrupa ile Balkan devletleri ittifakı) artık güçlerini birleştirip Osmanlı’ya saldırmaya başladılar ve 1364’te ilk Haçlı-Osmanlı savaşı olan “Sırpsındığı savaşı’nda (1.Çirmen savaşı)” karşı karşıya geldiler.Savaştan zaferle ayrılan Osmanlı Devlet’i artık tam anlamıyla Rumeli’ye hakim olmuştur.

1.Murat,Osmanlı tarihinde,savaş meydanında şehit edilen ilk ve tek padişahtır.

1.Murat nasıl öldürüldü? 1.Murat nasıl şehit düştü? 1.Murat hangi savaşta ölmüştür?

Büyük bir Haçlı ittifakına karşı 1389 yılında yapılan “1.Kosova Savaşı”ndan zaferle çıkan ve savaş meydanında dolaşan 1.Murat’a,yaralanmış görünümünü kendisine vermiş bir Sırp askeri (Aslında yaralanmamış, ölen insanların kanlarını elbisesine sürüp yaralıymış gibi bir görünüme bürünmüştü) 1.Murat’la bir şey konuşmak bahanesiyle yaklaşmış ve sonrada 1.Murat’ı hançerleyerek Şehit etmiştir.

1.Murat (Murat Hüdavendigar) Dönemi yapılan diğer yenilikler nelerdir? 1.Murat dönemi olayları nelerdir? 1.Murat dönemi kısaca başka hangi gelişmeler olmuş bakalım;

 •  1.Murat Ankara’yı almıştır.
 • Anadolu Türk Siyasi Birliğini kurma çalışmalarına devam etmiştir.
 • Kütahya ve civarında kurulmuş olan Germiyanoğulları Beyliğinden çeyiz olarak toprak almıştır.

Germiyanoğulları Beyliği çeyizi nedir? Ne demektir?

Germiyanoğulları Beyliğin beyi,kızını 1.Murat’ın oğlu Yıldırım Bayezid ile evlendirmiş ve evlilik çeyizi olarak da Kütahya,Tavşanlı,Simav ve Emet’i Osmanlı’ya vermiştir

 •  Hamitoğulları Beyliği’nden parayla toprak almıştır.
 •  1.Murat (Murat Hüdavendigar) Dönemi’nde Veraset Sistemi’nde değişiklik yapılmıştır.“Ülke Padişahın ve Hanedanındır” anlayışı yerine “Ülke Padişahın ve Oğullarınındır” anlayışını getirilmiştir.
 • “Hüdavendigar” ve “Gazi Hünkar” unvanlarını kullanmıştır.
 •  Kazaskerlik,Defterdarlık ve Sadrazamlık makamları kurmuştur.
 • “1.Kosova Savaşı” sırasında korkutmak amacıyla top kullanmıştır.sadece ses yapan topları kullanmıştır.
 • “Tımar ve İskan Politikasını” sistemli hale getirmiştir.
   

Hatırlayalım;Tımar ve İskan politikasını ilk defa Orhan Bey(Orhan Gazi) uygulamıştır.1.Murat sistemli hale getirmiştir.

 • Acemi Oğlanlar Ocağı,Topçu Ocağı,Yeniçeri Ocağı ve Kapıkulu Ocağı kurulmuştur.
 •  Pencik sistemi kurulmuştur.

Pençik sistemi nedir? Pençik sistemi’ni kısaca açıklayalım;

Osmanlı Devletinden önceki Türk devletlerinde uygulanan “Gulam Sistemi” örnek alınarak uygulanmıştır.Farsça kökenli bir kelime olan “Penç” beş demektir. Genişleyen Osmanlı Devleti’nin asker ihtiyacını karşılamak için her beş savaş esirinden biri asker olarak Acemi Ocağına alınmasına denir.“Pençik sistemi”nde ücret karşılığında askere alınırdı.

 •  Edirne’de “Enderun mektebi” kurulmuştur.

Enderun nedir? Enderun mektebi nedir? Devşirme sistemi nedir?

Devlet adamlarını yetiştirmek için devşirme usuluyle öğrenci alan bir okuldur.Osmanlı Devleti himayesine giren hıristiyan çocuklar öncelikle Türk ailelerin yanına verilir,burada gerekli dil,kültür ve İslam ahlakını aldıktan sonra aralarından zeki ve yetenekli olanlar “Enderun Mektebi”ne seçilir geriye kalanlar ise asker olarak Acemi Oğlanlar ocağına verilirdi.Devşirme usulunun da bazı Şartları vardı;ailenin tek erkek çocukları alınmazdı,evlenenler alınmazdı,sekiz yaşından küçük ve yirmi yaşından büyükler alınmazdı ve ailenin rızası olmadan da kesinlikle çocuklar devşirilmezdi.

 •  Rumeli Beylerbeyliği 1.Murat (Murat Hüdavendigar) Dönemi’nde kurulmuştur.
 •  ilk imtiyaz “Regusa Cumhuriyeti”ne verilmiştir.Bu imtiyaza göre,Regusa gemileri doğuda serbest hareket edebileceklerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir