1.Mehmet (Çelebi Mehmet) Dönemi

1.Mehmet (Çelebi Mehmet) Dönemi Osmanlı Devleti Siyasi Olayları,Önemli gelişmeleri nelerdir? 1.Mehmet (Çelebi Mehmet’e) neden Osmanlı Devletinin 2.kurucu denilmiştir?

1.Mehmet (Çelebi Mehmet) Dönemi (1413-1421)

Çelebi Mehmet(1.Mehmet)
Çelebi Mehmet (1.Mehmet)

1.Mehmet (Çelebi Mehmet) Kimdir? 

Osmanlı Devleti’nin 5.Padişahı olan 1.Mehmet’in (Çelebi Mehmet) babası Yıldırım Bayezid,annesi ise Devlet Hatun’dur.

Çelebi Mehmet,Yıldırım Bayezid’ın “1402 Ankara Savaşı”nda Timur’a esir düşmesi üzerine Yıldırım Bayazıd’ın oğulları arasında yaşanan ve tarihte “Fetret Devri” olarak bilinen;tam 11 yıl süren, taht kavgalarından, bunalımlı yıllardan, devleti çıkardığı için aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak da bilinir.

1.Mehmet (Çelebi Mehmet) Döneminde meydana gelen önemli olaylardan biri de “Şeyh Bedreddin İsyanı”dır.

Şeyh Bedreddin İsyanı Nedir? Şeyh Bedreddin İsyanının nedenleri? Şeyh Bedreddin İsyanının Sonuçları nelerdir?

Bedreddini tarikatının lideri ve Musa Çelebinin Edirne’deki dönemi sırasında 3 yıl Kazasker’lik görevini de yapan Şeyh Bedreddin, Şii inanışına sahip bilgili ve zeki bir Alimdi. Çelebi Mehmet , kardeşi Musa Çelebi’yi yenip Edirne’yi aldıktan sonra Şeyh Bedreddini de 1000 akçe maaşla iznik’e, bir nevi sürgüne göndermiş ve göz hapsinde tutmuştur.Müridlerinden Torlak Kemal Manisa’da,Börklüce Mustafa da Aydın Civarında fikirlerini yayıyordu.Gerek Anadoluda olsun gerekse Rumeli ve Trakyada olsun fikirlerine inanan çok taraftar edinmişti. Savaşlardan ve Vergilerden bunalan halk da Osmanlı yönetimine karşı cephe oluşturarak Şeyh Bedreddinin ve Muritleri;Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal etrafında birleşmeye başladılar.Börklüce Mustafa İzmirde İsyan başlatmış,Torlak Kemal de Manisada isyana katılmıştır.Bunun üzerine ,Şeyh Bedreddin de İznik’ten kaçarak önce Eflak’a(Romanya) daha sonra Dobruca’ya geçmiş ve o da burada isyan başlatmıştır.Çelebi Mehmet’in bilgili ve yetenekli komutanlara sahip olması nedeniyle bu isyan bastırılmış ve Börklüce Mustafa yakalanıp öldürülmüştür.Daha sonra Torlak Kemal’de öldürülür ve en son Şeyh Bedreddin Serez’de(Makedonya) yakalanarak idam ettirilir.Osmanlı Devleti’nin ilk dini ve sosyal içerikli isyanı olan “Şeyh Bedreddin İsyanı” böylece sona ermiştir.

1.Mehmet (Çelebi Mehmet) Döneminde meydana gelen bir diğer önemli gelisme ise,“Düzmece Mustafa Olayı”dır yahut “Düzmece Mustafa İsyanı” olarak da bilinir.

Düzmece Mustafa İsyanı Nedir? Düzmece Mustafa Kimdir? Düzmece Mustafa İsyanı Özet Olarak Paylaşalım;

Yıldırım Bayezid,“1402 Ankara Savaşı”nda Timur’a esir düşerken yanında bulunan küçük oğlu Mustafa Çelebi de anne ve babasıyla birlikte Timur tarafından götürülür.Timur öldükten sonra serbest kalan Mustafa geri döner ve Osmanlı Taht’ında hak iddia eder.Bizans’ın da desteğini alan Mustafa Rumelide isyana başlar ve Edirne’de tahta geçer.Mehmet Çelebi,halkın onu desteklememesi için, onun sahte bir Mustafa olduğunu,Yıldırım Bayezid‘in oğlu olmadığını,“Düzmece Mustafa” olduğunu iddia eder.Fakat tarihçilerin çoğuna göre,”Düzmece Mustafa” denilen Mustafa gerçekten Yıldırım Bayezid’in esir düşen oğlu olan Mustafa Çelebi’dir. Mehmet Çelebi Ordularını üzerine gönderir.Bunun üzerine kaçan Mustafa Bizans’a sığınır.Çelebi Mehmet öldükten sonra 2.Murat tahta geçer.Fakat Mustafa tekrar ortaya çıkar. Bizans Osmanlıyı bölünmüş olarak görmek istediğinden dolayı Mustafa’ya destek verir.Bunun üzerine Mustafa tekrar Edirne de hükümdarlığını ilan eder. 2.Murat da ordularını Mustafa üzerine sürer,ilkinde başarılı olamayan 2.Murat tekrar daha güçlü bir şekilde saldırıya geçer ve Mustafayı yakalayıp idam ettirir.

Çelebi Mehmet (1.Mehmet) Dönemi önemli olayları,Çelebi Mehmet Dönemi savaşları,Çelebi Mehmet Döneminde kısaca başka hangi gelişmeler olmuş şimdi de ona bakalım;

  • Osmanlı’nın ilk deniz savaşı olan “Çalı Bey”,Venediklilerle 1416’da yapılmıştır.Fakat iki devlette birbirini yenememiştir.
  • Fetret Devri’nde bozulan “Anadolu Türk Siyasi Birliği”ni tekrar kurmaya başlamıştır.
  • Bursa Yeşil Camii,Dimetoka Çelebi Mehmet Camii,Merzifon Çelebi Mehmet Medresesi,Amasya Şehzade Türbesi Çelebi Mehmet dönemi önemli mimari eserlerdir.
  • Bu dönemde Osmanlı Balkanlarda tekrar güçlenmiştir.
  • Fetret devrindeki bunalımlı yıllarda vergi vermeyi kesen Eflak ve Bosna,Çelebi Mehmet Dönemi’nde tekrar vergi vermeye başlamış ve Osmanlıya bağlanmışlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir