1.Bayezid (Yıldırım Bayezid) Dönemi

1.Bayezid (Yıldırım Bayezid) Dönemi ve Siyasi hayatına geçmeden önce kısaca onu tanıyalım ;

1.Bayezid (Yıldırım Bayezid) Kimdir?

1.Bayezid (Yıldırım Bayezid) Dönemi siyasi olayları
Yıldırım Bayezid (1.Bayezid)

Osmanlı Devleti’nin 4.Padişahı olan 1.Bayezid’in babası 1.Murat(Hüdavendigar),annesi Gülçiçek Hatun’dur. Yıldırım Bayezid(1.Bayezid), babası 1.Murat(Murat Hüdavendigar) “1.Kosova Savaşı”nda şehit düştükten sonra tahta çıkmıştır.

Bazı kaynaklara göre 1.Murat şehit edildikten sonra Yıldırım Bayezid tahta geçiyor ve ilk iş, savaş meydanında düşman kovalayan kardeşi Yakup Çelebi’yi, kendisine rakip olmaması için çağırtarak boğdurtuyor..Osmanlı tarihindeki kardeş katli ilk o zaman başlıyor.Hatta daha sonra 1402 yılında,Timur ile yapılacak “Ankara Savaşı”nda Yıldırım Bayezid’in Timur’a yenilerek esir düşmesini de bu olayın musibetine bağlayan kaynaklar vardır.

1.Bayezid (Yıldırım Bayezid) Dönemi (1389-1402)

Yıldırım Bayezid ;Aydınoğulları,Saruhanoğulları,Menteşoğulları, Candaroğulları beyliklerine son vermiş ve Kadı Burhaneddin Devleti’nin bir kısmını ele geçirerek Anadolu Türk Siyasi Birliğini büyük ölçüde sağlamıştır. 

Yıldırım Bayezid,İstanbul’u tam 4 kez kuşatmış fakat Karamanoğulları’nın isyan çıkarması,Niğbolu savaşı ve Timur’un Sivası işgal etmesi gibi nedenlerden dolayı her seferinde kuşatmaları kaldırmak zorunda kalmıştır. Bu kuşatmalar sırasında “Güzelce Hisarı’nı (Anadolu Hisarı)” da yaptırmıştır.

1396 yılında Haçlılarla yapılan “Niğbolu Savaşı”nda büyük bir zafer elde eden Yıldırım Bayezid,Abbasi Halifesinden kendisine bir ünvan verilmesini talep etmiş,bunun üzerine Abbasi Halifesi Yıldırım Bayezid’e “Sultan-ı İklim-i Rum” (Anadolu Diyarının Sultanı) unvanını vermiştir.Rum:Anadolu demektir.

Yıldırım Bayezid,“1402 Ankara Savaşı”nda “Kara tatarları”nın kendisine ihanet edip saf değiştirmeleri(Timur tarafına geçmeleri) nedeniyle Timur’a yenilmiş ve Yıldırım Bayezid,eşi ve oğlu Mustafa Çelebi esir düşmüşlerdir.

1402 Ankara Savaşı’nın Sonuçları nelerdir? Ankara Savaşı’nın önemi nedir?

 •  Yıldırım Bayezid’in esir düşmesi üzerine daha önce ele geçirdiği bütün beylikler,Timur’un yardımıyla tekrar bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
 • Anadolu Türk Siyasi Birliği tekrar bozulmuştur.
 •  İstanbul’un fethi yapılamamıştır.
 •  Bizans’ın ömrü uzamıştır.
 •  Balkanlardaki ilerleme durmuştur.
 • Ve belkide en önemlisi 11 yıl sürecek olan “Fetret Devri” başlamıştır.

Fetret Devri nedir? Fetret Devri nasıl başladı? Fetret Devri ne demek kısaca açıklamak gerekirse;

Yıldırım Bayezid’in Timur’a esir düşmesi üzerine,Yıldırım Bayezid’in oğulları arasındaki taht kavgasının yaşandığı,11 yıl süren ve neredeyse Osmanlı Devleti’nin dağılmasına bile götürebilecek bir dönemi kapsar. Yıldırım Bayezid esir düştükten sonra,oğullarından Mehmet Çelebi Amasya’da,Musa Çelebi Bursa’da,İsa Çelebi Balıkesi’de ve Süleyman Çelebi Edirne’de hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir.11 yıl süren mücadele sonucunda Mehmet Çelebi üstünlük sağlamış ve diğer kardeşlerini öldürterek Osmanlı Devleti’ni tekrar toparlamış ve Yıldırım Bayezid’ten sonra Osmanlı Devletinin Hükümdarı olmuştur.

1.Bayezid (Yıldırım Bayezid) Dönemi yenilikler nelerdir? Yıldırım Bayezid dönemi olayları nelerdir? Yıldırım Beyazıt(1.Bayezid) dönemi eserleri nelerdir?Yıldırım Beyazıt dönemi kısaca başka ne gelişmeler meydana gelmiş? Şimdi buna bakalım;

“Cülus Bahşişi” Yıldırım Bayezid döneminde verilmeye başlanmıştır.

* “Cülus Bahşişi”  I.Abdülhamit döneminde kaldırılacaktır.

Cülus Bahşişi nedir?

Padişah taht’a çıkarken tören düzenlenir ve bu tören esnasında Kapıkulu askerlerine,Yeniçerilere bahşiş dağıtılır.Dağıtılan bu bahşişe “Cülus Bahşişi” denir.

 • 1.Bayezid (Yıldırım Bayezid) Dönemi‘nde ilk defa hastane açılmıştır.
 •  At’ı çok hızlı kullandığı için askerleri tarafından “Yıldırım” lakabı takılmıştır.
 • Bursa Ulu Camii,Mudurnu Yıldırım Bayezid Camii,Bergama Ulu Camii,Bursa Yıldırım Darüşşifası (ilk hastane),Kütahya Timurtaş Paşa Camii(Takvacılar Camii),Anadolu Hisarı(Güzelce Hisar) 1.Bayezid (Yıldırım Bayezid) Dönemi’nde yapılan mimari eserlerdir.
 • Eflak,Boğdan ve Bulgaristan bu dönemde alınmıştır.
 •  Kütahya merkezli “Anadolu Beylerbeyliği” kurulmuştur.Hatırlayalım;“Rumeli Beylerbeyliği”,1.Murat(Hüdavendigar) Döneminde kurulmuştu.

One comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir