1.Ahmet Dönemi

1.Ahmet Dönemi (1603-1617)

Sultan 1.Ahmet kimdir
Sultan 1.Ahmet

1.Ahmet Dönemi’ne geçmeden önce,1.Ahmet hakkında kısa bilgi verelim;

Sultan 1.Ahmet Kimdir? 1.Ahmet’in Hayatı

Osmanlı Devleti’nin 14.Padişahı ve İslam dünyasının 79.Halifesi olan Sultan 1.Ahmet’in, babası Sultan 3.Mehmet,annesi Handan Sultan ve eşlerinden biri Kösem Sultan‘dır.Kösem Sultan,Osmanlı tarihinin yaklaşık kırk yılına damgasını vuracaktır.“Kadınlar Saltanatının en güçlü kadınlarından biri olarak devlet yönetiminde çok etkili olacaktır.Sultan 1.Ahmet,18 Nisan 1590 tarihinde Manisa’da doğmuştur.Dindar,israfı sevmeyen ve adaletli bir kişiliğe sahip olan Sultan 1.Ahmet,22 Kasım 1617 tarihinde,28 yaşında vefat etmiştir.

Sultan 1.Ahmet Dönemi,babası 3.Mehmet’in kalp krizi geçirerek ani vefatı üzerine,henüz 13 yaşında olmasına rağmen,Eyüp Sultan’da kılıç kuşanıp,22 Aralık 1603 tarihinde tahta çıkmasıyla başlar.

Sultan 1.Ahmet’in babası Sultan 3.Mehmet‘in “Sancak Sistemi”ni kaldırıp, yerine “Kafes Sistemi”ni getirmesinden ötürü, Sultan 1.Ahmet Sancağa çıkmadan tahta geçen ilk Osmanlı padişahı olmuştur.

Babasının cenaze namazının kılınması için tüm merasim hazır olduğunda,Şeyhülislam ve birkaç yetkili 1.Ahmet’e bilgi vermeye giderler.Sultan 1.Ahmet odada başı iki elinin arasında derin derin düşünmektedir.Gelenlere der ki : “Taht sahibi olmak için 19 kardeşini ve bir oğlunu öldüren adam,babam da olsa cenaze namazını kılmam,varın siz kılın ve defnedin” diyerek cenaze namazını kılmayı ret ettiği rivayet edilir.

1.Ahmet,babası dönemindeki bu dehşet verici Kardeş katliamı yüzünden “Veraset Sistemi”ni değiştirmiş,“Ekber ve Erşed Kuralı”nı getirmiştir.1.Ahmet Dönemi Ekber ve Erşed Sistemi şu şekilde ; ailenin “En büyük ve en olgun olan” bireyi tahta geçecektir.Taht kavgalarını önlemek ve bir daha kardeş katlinin yaşanmaması için bu kuralı getirmiştir.

1.Ahmet Dönemi Önemli Olayları,1.Ahmet Dönemi Siyasi Olayları Nelerdir?

I.Ahmet tahta çıktığında Ülke adeta kaynıyordu.Zira,bir tarafta Osmanlı-Avusturya savaşı,bir tarafta Osmanlı-İran savaşı ve diğer bir tarafta ise iç isyanlar,Celali İsyanlar,3.Mehmet döneminde başlamış ve devam etmekteydiler.

1.Ahmet Dönemi Savaşları’ndan Osmanlı-İran savaşı

Gerek Osmanlı-Avusturya savaşı,gerekse Celali İsyanlarından dolayı zor durumda olan Osmanlı Devleti’nin bu durumundan çıkar sağlamak için İran Şahı Abbas,daha önce imzalanan “Ferhat Paşa Antlaşması” ile kaybettiği yerleri geri almak düşüncesiyle saldırı başlatmıştır.1603’ten 1612 yılına kadar devam eden savaş Osmanlı Devleti’ne çok büyük zararlar vermiştir.Netice itibari ile “Nasuh Paşa Antlaşması” imzalanarak savaşa son verilmiştir.

 Nasuh Paşa Antlaşması Nedir? Nasuh Paşa Antlaşması Önemi Nedir?Nasuh Paşa Antlaşması Kısaca Maddelerini Şöyle sıralayabiliriz; 

* Nasuh Paşa Antlaşması,Osmanlı ile İran arasında yaklaşık 10 yıl süren savaşa son veren antlaşmadır.

Osmanlı Devleti,1590 tarihli Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerleri kaybetti.

* Sınır 1555 Amasya Antlaşması’na göre belirlenecektir.

* Safevi(İran) Devleti,Osmanlı’ya her yıl 200 yük ipek vergi verecektir.

* Osmanlı Devleti,Ruslarla yapacağı savaşlarda Safeviler Osmanlı’ya yardım edecektir.

* Nasuh Paşa Antlaşması ile, Osmanlı Devleti doğuda ilk kez toprak kaybetmiştir.

* Antlaşma 3 yıl yürürlükte kalmış ancak Safeviler’in vergilerini vermemesi üzerine Antlaşma bozulacaktır.

1.Ahmet Dönemi Savaşları’ndan Osmanlı-Avusturya Savaşı

Sultan Ahmet tahta çıktığında devam eden Osmanlı-Avusturya Savaşı’nda, Osmanlı ordusu Belgrad’dan Budin’e doğru ilerlemekteydi.Peşte,Hatvan ve Vaç kalelerini aldıktan sonra,Sultan 1.Ahmed’in emriyle Budine doğru ilerlediler.Burada da Ciğerdelen,Vişegrad ve en son,babası 3.Mehmet döneminde kaybedilen “Estergon Kalesi”ni 1605 yılında aldılar.

Yıllarca devam eden Osmanlı Avusturya savaşında maddi manevi yorulan iki taraf 11 kasım 1606 tarihinde “Zitvatorok Antlaşması”nı imzaladılar.

Zitvatorok Antlaşması’nın Önemi Nedir? Zitvatorok Antlaşması Maddeleri,Zitvatorok Antlaşması Sonuçları Nelerdir?

* Avusturya Osmanlı’ya savaş tazminatı verecektir.

* Eğri,Estergon ve Kanije kaleleri Osmanlılar’da;Raab ve Komarom Kaleleri Avusturyalılar’da kalacaktır.

* Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya karşı olan üstünlüğü sona ermiştir.

* Avusturya Arşidükü Osmanlı Padişahına eşit sayılacak.Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avusturya ile yapılan antlaşma ile Avusturya Arşidük’ü Sadrazama eşit,denk sayılmıştı.Yani padişahın bir alt kademesi sayılmıştı.

* Avusturya’nın Macaristan için ödediği vergi kaldırılacak.

Sultan 1.Ahmet Dönemi ıslahatları nelerdir? 1.Ahmet Dönemi yenilikleri nelerdir? 1.Ahmet dönemi Kronolojisi nasıldır?Şimdi de onlara bakalım;

Ekber ve Erşed sistemi en büyük ıslahatıdır.

* Celali İsyanlar, zor da olsa 1.Ahmet Dönemi sadrazamları’ndan Kuyucu Murat Paşa tarafından bastırılmıştır.

* 1.Ahmet’in mahlası “Bahti”dir.

* İlk defa 1.Ahmet Dönemi’nde kardeş katli olmamıştır.

* 1.Ahmet’ten sonraki padişahlardan 1.Mustafa “Ekber ve Erşed Kuralı” sayesinde padişah olmuştur.

1.Ahmet dönemi eserleri;bu dönemin en önemli eseri,6 minareli Sultan Ahmet Camii’dir.Şehzadebaşı Kuyucu Murat Paşa Külliyei,Laleli Mesih Paşa Camii,Kasımpaşa Piyale Paşa camii ve Elmalı Ömer Paşa Camii yapılan diğer eserlerdir.

* Tahta çıktıktan sonra sünnet olmuştur.

* 1.Ahmet’in ölüm nedeni “Tifüs” veya “Sıtma” hastalığıdır.

* 1.Ahmet Türbesi(mezarı) ise,Sultan Ahmet Camii yanında bulunan Alman Çeşmesi’nin içindedir.

2 comments

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir